دانلود مقاله رطوبت و اثرات آن در سیستم های تراکمی

رطوبت با درصدهای مختلف با اکثر مبردهایی که عموما بکار برده می شوند ترکیب شده و باعث تشکیل ترکیبات بسیار خورنده ) معمولا اسیدها ( می شود بطوریکه با روغن و سایر مواد موجود در سیستم از جمله فلزات واکنش انجام می دهد. این عمل شیمیایی غالبا سبب حفره دار شدن و آسیب های دیگر در سوپاپ ها , کاسه نمد ها , سر محور یاتاقان ها , دیواره سیلندرها و سایر سطوح صیقلی می شود. همچنین ممکن است سبب از بین رفتن روغن و تشکیل لجن و روکش فلزی یا سایر چیزهایی شود که باعث گرفته شدن سوپاپ ها و مجراهای روغن می شوند و سطوح یاتاقان ها را خط می اندازند و به عبارت دیگر عمر تجهیزات را کوتاه می کنند. همچنین خوردگی ناشی از رطوبت به نابودی سوپاپ ها کمک می کند و در موتور کمپرسورهای بسته و نیمه بسته غالبا باعث از بین رفتن عایق سیم پیچی می شود که به اتصال کوتاه شدن یا اتصال بدنه سیم پیچ موتور می انجامد .

وجود بخار آب به هر میزان که باشد می تواند باعث خرابی و نابودی سیستم تبرید گردد. و از طرفی وجود سیستم تبرید کاملا عاری از رطوبت امکان ندارد. لذا عملکرد مطلوب سیستم تبرید ایجاب می کند که محتوی رطوبت سیستم پایین تر از سطحی باشد که آثار مخرب در تجهیزات ایجاد می کند.
حداقل سطح رطوبت که در یک سیستم تبرید آثار مضر به وجود خواهد آورد به روشنی تعریف نشده است و بطور قابل ملاحظه ای به ماهیت ماده مبرد , مقدار روغن و دمای کارکرد سیستم ، مخصوصا به دمای مبرد خروجی از کمپرسور بستگی دارد.

رطوبت در سیستم تبرید ممکن است به صورت آب آزاد یا محلول با مبرد وجود داشته باشد. وقتی که در یک سیستم تبرید رطوبت به صورت آب آزاد حضور دارد در کنترل کننده مایع مبرد ) شیر انبساط ( و یا در اواپراتور منجمد شده تبدیل به یخ می شود مشروط به اینکه دمای اواپراتور در پایین تر از دمای انجماد آب نگه داشته شده باشد. طبعا یخ بستن آب در محل شیر انبساط مانع از عبور مبرد به داخل اواپراتور می شود لذا سیستم از کار می افتد تا زمانی که یخ ذوب شده و جریان مبرد از سر گرفته شود در این چنین مواردی سیستم تبرید به صورت متناوب کار می کند .

تمام روغن های تبرید به اندازه کافی بخار آب داشته اند که در طی مراحل تصفیه از آنها خارج گشته , لذا نباید در کارکرد سیستم پارامتری را به خود اختصاص دهند. پس از استفاده از روغن های تبرید بستن سریع درب قوطی خیلی مهم است برای اینکه روغن به سرعت بخار آب موجود در هوا راجذب خود می کند و پس از آن دیگر روغن غیر قابل استفاده می شود. مخصوصا در روغن های پلی استر. آب در فرآیند تولید این نوع روغنها گرفته شده به همین علت همیشه تشنه رطوبت بوده و به محض قرار گرفتن در هوای آزاد شروع به جذب رطوبت کرده ودر این حالت فرآیند آن برعکس شده و تولید الکل و اسید کرده ، الکل آن تبخیر شده و اسید آن باقی می ماند و در کمپرسورهای که با روغن مصنوعی و گازهای سری ۴۰۰ کار میکندایجاد پوسیدگی شدید در سیستم کرده و تمامی اجزای موتور و سیم پیچ و لوله های مس موجود در سیستم را تخریب می کند . وکیوم در سیستم های که با گازهای سری ۴۰۰ کار می کنند باید با دقت فراوانی انجام شود و حتما از کیج مخصوص وکیوم که فشار زیر ۲۹ in جیوه را نشان می دهد استفاده شود ودر زمانی نسبتا طولانی این عمل انجام شود )حداقل ۲ونیم تا ۳ ساعت در سیستم های کوچک واستاندارد( در مجموع زمانی دقیقی وجود ندارد لذا کیج وکیوم ملاک کار ما خواهد بود .

دانلود مقاله کامل pdf

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *