برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

فن کویل

فیلتر توسط
فن کوئل سقفی بدون کابین 1000 آذرنسیم مدل ANCF-1700 فن کوئل سقفی بدون کابین 1000 آذرنسیم مدل ANCF-1700
7,730,000 تومان (بدون مالیات)
فن کوئل سقفی بدون کابین 1000 CFM آذر نسیم مدل ANCF-1700 فن کویل های سقفی توکار آذرنسیم بدون کابین بوده و با هدف نصب در سقف کاذب طراحی و تولید شده اند و امروزه بطور گسترده ای در فضاهای عمومی, بیمارستان, مدارس, ادارجات...
فن کوئل سقفی بدون کابین 800 آذرنسیم مدل ANCF-1400 فن کوئل سقفی بدون کابین 800 آذرنسیم مدل ANCF-1400
6,930,000 تومان (بدون مالیات)
فن کوئل سقفی بدون کابین 800 CFM آذر نسیم مدل ANCF-1400 فن کویل های سقفی توکار آذرنسیم بدون کابین بوده و با هدف نصب در سقف کاذب طراحی و تولید شده اند و امروزه بطور گسترده ای در فضاهای عمومی, بیمارستان, مدارس, ادارجات و...
فن کوئل سقفی بدون کابین 600 آذرنسیم مدل ANCF-1020 فن کوئل سقفی بدون کابین 600 آذرنسیم مدل ANCF-1020
5,100,000 تومان (بدون مالیات)
فن کوئل سقفی بدون کابین 600 CFM آذر نسیم مدل ANCF-1020 فن کویل های سقفی توکار آذرنسیم بدون کابین بوده و با هدف نصب در سقف کاذب طراحی و تولید شده اند و امروزه بطور گسترده ای در فضاهای عمومی, بیمارستان, مدارس, ادارجات و...
فن کوئل سقفی بدون کابین 400 آذرنسیم مدل ANCF-680 فن کوئل سقفی بدون کابین 400 آذرنسیم مدل ANCF-680
4,630,000 تومان (بدون مالیات)
فن کوئل سقفی بدون کابین 400 CFM آذر نسیم مدل ANCF-680 فن کویل های سقفی توکار آذرنسیم بدون کابین بوده و با هدف نصب در سقف کاذب طراحی و تولید شده اند و امروزه بطور گسترده ای در فضاهای عمومی, بیمارستان, مدارس, ادارجات و...
فن کوئل سقفی بدون کابین 300 آذرنسیم مدل ANCF-510 فن کوئل سقفی بدون کابین 300 آذرنسیم مدل ANCF-510
3,900,000 تومان (بدون مالیات)
فن کوئل سقفی بدون کابین 300 CFM آذر نسیم مدل ANCF-510 فن کویل های سقفی توکار آذرنسیم بدون کابین بوده و با هدف نصب در سقف کاذب طراحی و تولید شده اند و امروزه بطور گسترده ای در فضاهای عمومی, بیمارستان, مدارس, ادارجات و...
فن کوئل سقفی بدون کابین 200 آذرنسیم مدل ANCF-350 فن کوئل سقفی بدون کابین 200 آذرنسیم مدل ANCF-350
4,715,000 تومان (بدون مالیات)
فن کوئل سقفی بدون کابین 200 CFM آذر نسیم مدل ANCF-350 فن کویل های سقفی توکار آذرنسیم بدون کابین بوده و با هدف نصب در سقف کاذب طراحی و تولید شده اند و امروزه بطور گسترده ای در فضاهای عمومی, بیمارستان, مدارس, ادارجات و...
فن کوئل زمینی - سقفی 1000 آذر نسیم مدل ANDF-1700 فن کوئل زمینی - سقفی 1000 آذر نسیم مدل ANDF-1700
11,560,000 تومان (بدون مالیات)
فن کوئل زمینی - سقفی 1000 CFM آذر نسیم مدل ANDF-1700 فن کوئل زمینی روکار شرکت آذرنسیم با کابین دکوراتیو در ظرفیت 200 الی 1000 CFM بستگی به محل نصب درانواع مختلف ساخته می شود. و با توجه به درخواست مشتری، با رنگ آمیزی...
فن کوئل زمینی - سقفی 800 آذرنسیم مدل ANDF-1400 فن کوئل زمینی - سقفی 800 آذرنسیم مدل ANDF-1400
10,330,000 تومان (بدون مالیات)
فن کوئل زمینی - سقفی 800 CFM آذر نسیم مدل ANDF-1400 فن کوئل زمینی روکار شرکت آذرنسیم با کابین دکوراتیو در ظرفیت 200 الی 1000 CFM بستگی به محل نصب درانواع مختلف ساخته می شود. و با توجه به درخواست مشتری، با رنگ آمیزی...
فن کوئل زمینی - سقفی 600 آذرنسیم مدل ANDF-1020 فن کوئل زمینی - سقفی 600 آذرنسیم مدل ANDF-1020
7,195,000 تومان (بدون مالیات)
فن کوئل زمینی - سقفی 600 CFM آذر نسیم مدل ANDF-1020 فن کوئل زمینی روکار شرکت آذرنسیم با کابین دکوراتیو در ظرفیت 200 الی 1000 CFM بستگی به محل نصب درانواع مختلف ساخته می شود. و با توجه به درخواست مشتری، با رنگ آمیزی...
فن کوئل زمینی - سقفی 400 آذرنسیم مدل ANDF-680 فن کوئل زمینی - سقفی 400 آذرنسیم مدل ANDF-680
6,810,000 تومان (بدون مالیات)
فن کوئل زمینی - سقفی 400 CFM آذر نسیم مدل ANDF-680 فن کوئل زمینی روکار شرکت آذرنسیم با کابین دکوراتیو در ظرفیت 200 الی 1000 CFM بستگی به محل نصب درانواع مختلف ساخته می شود. و با توجه به درخواست مشتری، با رنگ آمیزی...

فهرست