برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

پکیج شوفاژ زمینی

فیلتر توسط
پکیج زمینی شوفاژکار 6 پره 45000 بلند مدل P6 پکیج زمینی شوفاژکار 6 پره 45000 بلند مدل P6
32,775,000 تومان (بدون مالیات)
فروش آنلاین انواع پکیج شوفاژ زمینی شوفاژکار 6 پره 45000 بلند فن دار مدل P6 با قیمت عمده در جشنواره فروش سپهرانرژی اصفهان با تخفیف ویژه و ارسال به سراسر کشور، جهت مشاهده مشخصات فنی و مقایسه برندهای شوفاژکار، شفیع سازه...
پکیج زمینی شوفاژکار 5 پره 38700 کوتاه مدل هورخش H5 پکیج زمینی شوفاژکار 5 پره 38700 کوتاه مدل هورخش H5
21,514,900 تومان (بدون مالیات)
پکیج زمینی 5 پره 38700 شوفاژکار هورخش کوتاه مدل H5 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل) اطلاق نام موتورخانه به این محصول به دلیل وجود تمامی ملزومات یک موتورخانه کامل ( به جز مشعل که بنا بر نوع سوخت تامین شده در محل نصب ،...
پکیج زمینی شوفاژکار 5 پره 38700 بلند مدل هورخش H5 پکیج زمینی شوفاژکار 5 پره 38700 بلند مدل هورخش H5
26,328,200 تومان (بدون مالیات)
پکیج زمینی 5 پره 38700 شوفاژکار هورخش بلند مدل H5 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل) اطلاق نام موتورخانه به این محصول به دلیل وجود تمامی ملزومات یک موتورخانه کامل ( به جز مشعل که بنا بر نوع سوخت تامین شده در محل نصب ،...
پکیج زمینی شوفاژکار 4 پره 30960 کوتاه مدل هورخش H4 پکیج زمینی شوفاژکار 4 پره 30960 کوتاه مدل هورخش H4
20,870,000 تومان (بدون مالیات)
پکیج زمینی 4 پره 30960 شوفاژکار هورخش کوتاه مدل H4 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل) اطلاق نام موتورخانه به این محصول به دلیل وجود تمامی ملزومات یک موتورخانه کامل ( به جز مشعل که بنا بر نوع سوخت تامین شده در محل نصب ،...
پکیج زمینی شوفاژکار 4 پره 30960 بلند مدل هورخش H4 پکیج زمینی شوفاژکار 4 پره 30960 بلند مدل هورخش H4
24,909,100 تومان (بدون مالیات)
پکیج زمینی 4 پره 30960 شوفاژکار هورخش بلند مدل H4 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل) اطلاق نام موتورخانه به این محصول به دلیل وجود تمامی ملزومات یک موتورخانه کامل ( به جز مشعل که بنا بر نوع سوخت تامین شده در محل نصب ،...
پکیج موتورخانه ای شوفاژکار 9 پره 83200 مدل آذرخش AS300-9 پکیج موتورخانه ای شوفاژکار 9 پره 83200 مدل آذرخش AS300-9
30,718,700 تومان (بدون مالیات)
پکیج موتورخانه ای 9 پره 83200 شوفاژکار آذرخش مدل AS300-9 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل) از مدل های کوتاه موتورخانه ای آذرخش که فاقد مبدل صفحه ای و مشعل هستند، برای ساختمان هایی که صرفا برای تامین گرمایش محیط به یک...
پکیج موتورخانه ای شوفاژکار 7 پره 63400 مدل آذرخش AS300-7 پکیج موتورخانه ای شوفاژکار 7 پره 63400 مدل آذرخش AS300-7
28,315,400 تومان (بدون مالیات)
پکیج موتورخانه ای 7 پره 63400 شوفاژکار آذرخش مدل AS300-7 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل) از مدل های کوتاه موتورخانه ای آذرخش که فاقد مبدل صفحه ای و مشعل هستند، برای ساختمان هایی که صرفا برای تامین گرمایش محیط به یک...
پکیج زمینی شوفاژکار 9 پره 83200 بلند مدل آذرخش AS300-9 پکیج زمینی شوفاژکار 9 پره 83200 بلند مدل آذرخش AS300-9
38,574,200 تومان (بدون مالیات)
پکیج زمینی 9 پره 83200 شوفاژکار آذرخش بلند مدل AS300-9 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل) اطلاق نام موتورخانه به این محصول به دلیل وجود تمامی ملزومات یک موتورخانه کامل ( به جز مشعل که بنا بر نوع سوخت تامین شده در محل نصب...
پکیج زمینی شوفاژکار 9 پره 83200 کوتاه مدل آذرخش AS300-9 پکیج زمینی شوفاژکار 9 پره 83200 کوتاه مدل آذرخش AS300-9
33,181,100 تومان (بدون مالیات)
پکیج زمینی 9 پره 83200 شوفاژکار آذرخش کوتاه مدل AS300-9 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل) اطلاق نام موتورخانه به این محصول به دلیل وجود تمامی ملزومات یک موتورخانه کامل ( به جز مشعل که بنا بر نوع سوخت تامین شده در محل...
پکیج زمینی شوفاژکار 7 پره 63400 بلند مدل آذرخش AS300-7 پکیج زمینی شوفاژکار 7 پره 63400 بلند مدل آذرخش AS300-7
36,112,200 تومان (بدون مالیات)
پکیج زمینی 7 پره 63400 شوفاژکار آذرخش بلند مدل AS300-7 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل) اطلاق نام موتورخانه به این محصول به دلیل وجود تمامی ملزومات یک موتورخانه کامل ( به جز مشعل که بنا بر نوع سوخت تامین شده در محل نصب...
پکیج زمینی شوفاژکار 7 پره 63400 کوتاه مدل آذرخش AS300-7 پکیج زمینی شوفاژکار 7 پره 63400 کوتاه مدل آذرخش AS300-7
28,315,400 تومان (بدون مالیات)
پکیج زمینی 7 پره 63400 شوفاژکار آذرخش کوتاه مدل AS300-7 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل) اطلاق نام موتورخانه به این محصول به دلیل وجود تمامی ملزومات یک موتورخانه کامل ( به جز مشعل که بنا بر نوع سوخت تامین شده در محل...
پکیج زمینی شوفاژکار 5 پره 43700 بلند مدل آذرخش AS300-5 پکیج زمینی شوفاژکار 5 پره 43700 بلند مدل آذرخش AS300-5
33,708,900 تومان (بدون مالیات)
پکیج زمینی 5 پره 43700 شوفاژکار آذرخش بلند مدل AS300-5 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل) اطلاق نام موتورخانه به این محصول به دلیل وجود تمامی ملزومات یک موتورخانه کامل ( به جز مشعل که بنا بر نوع سوخت تامین شده در محل نصب...
پکیج زمینی شوفاژکار 5 پره 43700 کوتاه مدل آذرخش AS300-5 پکیج زمینی شوفاژکار 5 پره 43700 کوتاه مدل آذرخش AS300-5
33,708,900 تومان (بدون مالیات)
فروش آنلاین انواع پکیج شوفاژ آذرخش شوفاژکار 5 پره 43700 کوتاه مدل AS300-5 با قیمت عمده در جشنواره فروش سپهرانرژی اصفهان با تخفیف ویژه و ارسال به سراسر کشور، جهت مشاهده مشخصات فنی و مقایسه برندهای شوفاژکار، شفیع سازه...
پکیج زمینی شوفاژکار 6 پره 45000 بلند مدل P6 پکیج زمینی شوفاژکار 6 پره 45000 بلند مدل P6
32,774,000 تومان (بدون مالیات)
فروش آنلاین انواع پکیج شوفاژ زمینی شوفاژکار 6 پره 45000 بلند مدل P6 با قیمت عمده در جشنواره فروش سپهرانرژی اصفهان با تخفیف ویژه و ارسال به سراسر کشور، جهت مشاهده مشخصات فنی و مقایسه برندهای شوفاژکار، شفیع سازه شرق،...
پکیج زمینی شوفاژکار 5 پره 36000 بلند مدل P5 پکیج زمینی شوفاژکار 5 پره 36000 بلند مدل P5
26,436,000 تومان (بدون مالیات)
فروش آنلاین انواع پکیج شوفاژ زمینی شوفاژکار 5 پره 36000 بلند مدل P5 با قیمت عمده در جشنواره فروش سپهرانرژی اصفهان با تخفیف ویژه و ارسال به سراسر کشور، جهت مشاهده مشخصات فنی و مقایسه برندهای شوفاژکار، شفیع سازه شرق،...
پکیج زمینی شوفاژکار 5 پره 36000 کوتاه مدل P5 پکیج زمینی شوفاژکار 5 پره 36000 کوتاه مدل P5
24,294,100 تومان (بدون مالیات)
فروش آنلاین انواع پکیج شوفاژ زمینی شوفاژکار 5 پره 36000 کوتاه مدل P5 با قیمت عمده در جشنواره فروش سپهرانرژی اصفهان با تخفیف ویژه و ارسال به سراسر کشور، جهت مشاهده مشخصات فنی و مقایسه برندهای شوفاژکار، شفیع سازه شرق،...
پکیج زمینی ایران رادیاتور 36000 مدل Z36FF پکیج زمینی ایران رادیاتور 36000 مدل Z36FF
35,267,000 تومان (بدون مالیات)
پکیج مخزن دار زمینی 36000 ایران رادیاتور مدل Z36FF پکیج زمینی دیجیتال گازسوز 35000 ایران رادیاتور مدل Z36 با مخزن کویل دار 50 لیتری بهترین جایگزین موتورخانه های قدیمی شوفاژ، دارای کویل مسی برای تامین آبگرم بهداشتی...
پکیج دیواری ایران رادیاتور 24000 مدل BM24 FF پکیج دیواری ایران رادیاتور 24000 مدل BM24 FF
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
فروش آنلاین انواع پکیج برقی تک فاز و سه فاز در ظرفیت های18kw ،21kw ، 24kw   4.5kw ، 6kw ، 8kw ، 9kw ، 12kw ، 15kw جهت متراژ مختلف زیر بنا ، با قیمت عمده در جشنواره فروش سپهرانرژی اصفهان با تخفیف ویژه و ارسال به سراسر...
پکیج دیواری ایران رادیاتور 24000 مدل BM24 FF پکیج دیواری ایران رادیاتور 24000 مدل BM24 FF
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
فروش آنلاین انواع پکیج برقی تک فاز و سه فاز در ظرفیت های18kw ،21kw ، 24kw   4.5kw ، 6kw ، 8kw ، 9kw ، 12kw ، 15kw جهت متراژ مختلف زیر بنا ، با قیمت عمده در جشنواره فروش سپهرانرژی اصفهان با تخفیف ویژه و ارسال به سراسر...
پکیج دیواری ایران رادیاتور 24000 مدل BM24 FF پکیج دیواری ایران رادیاتور 24000 مدل BM24 FF
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
فروش آنلاین انواع پکیج برقی تک فاز و سه فاز در ظرفیت های18kw ،21kw ، 24kw   4.5kw ، 6kw ، 8kw ، 9kw ، 12kw ، 15kw جهت متراژ مختلف زیر بنا ، با قیمت عمده در جشنواره فروش سپهرانرژی اصفهان با تخفیف ویژه و ارسال به سراسر...

فهرست