برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر توسط
فیلتر توسط
موجود بودن
قیمت
  • 0 تومان - 251,530,000 تومان

دیگ چدنی

فیلتر توسط
دیگ چدنی شوفاژکار 10 پره مدل سولار 300 دیگ چدنی شوفاژکار 10 پره مدل سولار 300
29,440,000 تومان (بدون مالیات)
دیگ چدنی 10 پره شوفاژکار مدل سولار 300 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 300 -10 پره با ظرفیت حرارتی 89.000 کیلوکالری بر ساعت جهت گرمایش ساختمان های مسکونی قابل استفاده میباشد .
دیگ چدنی شوفاژکار 9 پره مدل سولار 300 دیگ چدنی شوفاژکار 9 پره مدل سولار 300
26,997,000 تومان (بدون مالیات)
دیگ چدنی 9 پره شوفاژکار مدل سولار 300 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 300 -9 پره با ظرفیت حرارتی 79.000 کیلوکالری بر ساعت جهت گرمایش ساختمان های مسکونی قابل استفاده میباشد .
دیگ چدنی شوفاژکار 8 پره مدل سولار 300 دیگ چدنی شوفاژکار 8 پره مدل سولار 300
24,437,000 تومان (بدون مالیات)
دیگ چدنی 8 پره شوفاژکار مدل سولار 300 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 300 -8 پره با ظرفیت حرارتی 70.000 کیلوکالری بر ساعت جهت گرمایش ساختمان های مسکونی قابل استفاده میباشد .
دیگ چدنی شوفاژکار 7 پره مدل سولار 300 دیگ چدنی شوفاژکار 7 پره مدل سولار 300
21,993,000 تومان (بدون مالیات)
دیگ چدنی 7 پره شوفاژکار مدل سولار 300 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 300 -7 پره با ظرفیت حرارتی 61.000 کیلوکالری بر ساعت جهت گرمایش ساختمان های مسکونی قابل استفاده میباشد .
دیگ چدنی شوفاژکار 6 پره مدل سولار 300 دیگ چدنی شوفاژکار 6 پره مدل سولار 300
19,550,000 تومان (بدون مالیات)
دیگ چدنی 6 پره شوفاژکار مدل سولار 300 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 300 -6 پره با ظرفیت حرارتی 51.500 کیلوکالری بر ساعت جهت گرمایش ساختمان های مسکونی قابل استفاده میباشد .
دیگ چدنی شوفاژکار 5 پره مدل سولار 300 دیگ چدنی شوفاژکار 5 پره مدل سولار 300
16,873,000 تومان (بدون مالیات)
دیگ چدنی 5 پره شوفاژکار مدل سولار 300 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 300 -5 پره با ظرفیت حرارتی 43.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های مسکونی قابل استفاده میباشد .
دیگ چدنی شوفاژکار 9 پره مدل سوپر 300 دیگ چدنی شوفاژکار 9 پره مدل سوپر 300
21,973,000 تومان (بدون مالیات)
دیگ چدنی 9 پره شوفاژکار مدل سوپر 300 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) مدل S300-9 دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر 300 - 9 پره با ظرفیت حرارتی  83.100  کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های مسکونی تا 550 متر زیربنا قابل استفاده...
دیگ چدنی شوفاژکار 8 پره مدل سوپر 300 دیگ چدنی شوفاژکار 8 پره مدل سوپر 300
19,825,000 تومان (بدون مالیات)
دیگ چدنی 8 پره شوفاژکار مدل سوپر 300 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) مدل S300-8 دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر 300 - 8 پره با ظرفیت حرارتی  73.300  کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های مسکونی تا 480 متر زیربنا قابل استفاده...
دیگ چدنی شوفاژکار 7 پره مدل سوپر 300 دیگ چدنی شوفاژکار 7 پره مدل سوپر 300
17,578,000 تومان (بدون مالیات)
دیگ چدنی 7 پره شوفاژکار مدل سوپر 300 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) مدل S300-7 دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر 300 - 7 پره با ظرفیت حرارتی 63.400 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های مسکونی تا 420 متر زیربنا قابل استفاده...
دیگ چدنی شوفاژکار 6 پره مدل سوپر 300 دیگ چدنی شوفاژکار 6 پره مدل سوپر 300
15,333,000 تومان (بدون مالیات)
دیگ چدنی 6 پره شوفاژکار مدل سوپر 300 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) مدل S300-6 دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر 300 - 6 پره با ظرفیت حرارتی 53.600 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های مسکونی تا 360 متر زیربنا قابل استفاده...
دیگ چدنی شوفاژکار 5 پره مدل سوپر 300 دیگ چدنی شوفاژکار 5 پره مدل سوپر 300
13,184,000 تومان (بدون مالیات)
دیگ چدنی 5 پره شوفاژکار مدل سوپر 300 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) مدل S300-5 دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر 300 - 5 پره با ظرفیت حرارتی 43.700 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های مسکونی تا 300 متر زیربنا قابل استفاده...
دیگ چدنی شوفاژکار 13 پره مدل سولار 400 دیگ چدنی شوفاژکار 13 پره مدل سولار 400
53,545,000 تومان (بدون مالیات)
دیگ چدنی 13 پره شوفاژکار مدل سولار 400 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 400 -13 پره با ظرفیت حرارتی 221.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های مسکونی تا 1500 متر زیربنا قابل استفاده میباشد .
دیگ چدنی شوفاژکار 12 پره مدل سولار 400 دیگ چدنی شوفاژکار 12 پره مدل سولار 400
50,000,000 تومان (بدون مالیات)
دیگ چدنی 12 پره شوفاژکار مدل سولار 400 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 400 -12 پره با ظرفیت حرارتی 199.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های مسکونی تا 1400 متر زیربنا قابل استفاده میباشد .
دیگ چدنی شوفاژکار 11 پره مدل سولار 400 دیگ چدنی شوفاژکار 11 پره مدل سولار 400
46,557,000 تومان (بدون مالیات)
دیگ چدنی 11 پره شوفاژکار مدل سولار 400 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 400 -11 پره با ظرفیت حرارتی 177.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های مسکونی تا 1260 متر زیربنا قابل استفاده میباشد .
دیگ چدنی شوفاژکار 10 پره مدل سولار 400 دیگ چدنی شوفاژکار 10 پره مدل سولار 400
42,914,000 تومان (بدون مالیات)
دیگ چدنی 10 پره شوفاژکار مدل سولار 400 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 400 -10 پره با ظرفیت حرارتی 156.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های مسکونی تا 1100 متر زیربنا قابل استفاده میباشد .
دیگ چدنی شوفاژکار 9 پره مدل سولار 400 دیگ چدنی شوفاژکار 9 پره مدل سولار 400
39,470,000 تومان (بدون مالیات)
دیگ چدنی 9 پره شوفاژکار مدل سولار 400 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 400-9 پره با ظرفیت حرارتی 134.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های مسکونی تا 950 متر زیربنا قابل استفاده میباشد .
دیگ چدنی شوفاژکار 8 پره مدل سولار 400 دیگ چدنی شوفاژکار 8 پره مدل سولار 400
35,828,000 تومان (بدون مالیات)
دیگ چدنی 8 پره شوفاژکار مدل سولار 400 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 400 -8 پره با ظرفیت حرارتی 113.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های مسکونی تا 800 متر زیربنا قابل استفاده میباشد .
دیگ چدنی شوفاژکار 7 پره مدل سولار 400 دیگ چدنی شوفاژکار 7 پره مدل سولار 400
32,383,000 تومان (بدون مالیات)
دیگ چدنی 7 پره شوفاژکار مدل سولار 400 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار مدل سولار 400 -7 پره با ظرفیت حرارتی 91.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های مسکونی تا 660 متر زیربنا قابل استفاده میباشد .
دیگ چدنی شوفاژکار 13 پره مدل سوپر 400 دیگ چدنی شوفاژکار 13 پره مدل سوپر 400
0 تومان (بدون مالیات)
دیگ چدنی 13 پره شوفاژکار مدل سوپر 400 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر 400 - 13 پره با ظرفیت حرارتی 341.400 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های مسکونی و تجاری قابل استفاده میباشد .
دیگ چدنی شوفاژکار 12 پره مدل سوپر 400 دیگ چدنی شوفاژکار 12 پره مدل سوپر 400
60,540,000 تومان (بدون مالیات)
دیگ چدنی 12 پره شوفاژکار مدل سوپر 400 دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر 400 - 12 پره با ظرفیت حرارتی 313.800 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های مسکونی و تجاری قابل استفاده میباشد .

فهرست