جستجو بر اساس :

موارد فعال:
  تولیدکننده

  دیگ چدنی 

  فروش انواع دیگ چدنی

  مرکز فروش انواع دیگ شوفاژ چدنی،دیگ شوفاژ چدنی شوفاژکار،دیگ آبگرم فولادی یا چدنی همراه با گارانتی و خدمات نصب،جهت مقایسه انواع دیگ چدنی میتوانید مشخصات فنی و مزایا و معایب دیگ چدنی  را در سربرگ محصولات مطالعه نمایید.

  • شوفاژکار

   72,321,600 تومان 76,128,000 تومان موجود
   قیمت کاهش یافته !
   دیگ چدنی 7 پره شوفاژکار مدل 1300 استار دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار در دو مدل 1300 استار و 1300 سوپرهیت تولید شده است .دیگ چدنی مدل استار 1300 - 7 پره با ظرفیت حرارتی 494.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های با زیر بنای تا 3100 متر مورد استفاده قرار می گیرد.
  • شوفاژکار

   81,932,750 تومان 86,245,000 تومان موجود
   قیمت کاهش یافته !
   دیگ چدنی 8 پره شوفاژکار مدل 1300 استار دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار در دو مدل 1300 استار و 1300 سوپرهیت تولید شده است .دیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 1300 - 8 پره با ظرفیت حرارتی 556.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های با زیر بنای تا 3500 متر مورد استفاده قرار می گیرد.
  • شوفاژکار

   91,544,850 تومان 96,363,000 تومان موجود
   قیمت کاهش یافته !
   دیگ چدنی 9 پره شوفاژکار مدل 1300 استار دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار در دو مدل 1300 استار و 1300 سوپرهیت تولید شده است .دیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 1300 - 9 پره با ظرفیت حرارتی 617.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های با زیر بنای تا 3800 متر مورد استفاده قرار می گیرد.
  • شوفاژکار

   101,199,700 تومان 106,526,000 تومان موجود
   قیمت کاهش یافته !
   دیگ چدنی 10 پره شوفاژکار مدل 1300 استار دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار در دو مدل 1300 استار و 1300 سوپرهیت تولید شده است .دیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 1300 - 10 پره با ظرفیت حرارتی 679.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های با زیر بنای تا 4200 متر مورد استفاده قرار می گیرد.
  • شوفاژکار

   110,853,125 تومان 116,687,500 تومان موجود
   قیمت کاهش یافته !
   دیگ چدنی 11 پره شوفاژکار مدل 1300 استار دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار در دو مدل 1300 استار و 1300 سوپرهیت تولید شده است .دیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 1300 - 11 پره با ظرفیت حرارتی 742.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های با زیر بنای تا 4600 متر مورد استفاده قرار می گیرد.
  • شوفاژکار

   120,460,000 تومان 126,800,000 تومان موجود
   قیمت کاهش یافته !
   دیگ چدنی 12 پره شوفاژکار مدل 1300 استار دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار در دو مدل 1300 استار و 1300 سوپرهیت تولید شده است .دیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 1300 - 12 پره با ظرفیت حرارتی 803.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های با زیر بنای تا 5000 متر مورد استفاده قرار می گیرد.
  • شوفاژکار

   120,441,000 تومان 126,780,000 تومان موجود
   قیمت کاهش یافته !
   دیگ چدنی 13 پره شوفاژکار مدل 1300 استار دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار در دو مدل 1300 استار و 1300 سوپرهیت تولید شده است .دیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 1300 - 13 پره با ظرفیت حرارتی 865.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های با زیر بنای تا 5400 متر مورد استفاده قرار می گیرد.
  • شوفاژکار

   130,076,280 تومان 136,922,400 تومان موجود
   قیمت کاهش یافته !
   دیگ چدنی 14 پره شوفاژکار مدل 1300 استار دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار در دو مدل 1300 استار و 1300 سوپرهیت تولید شده است .دیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 1300 - 14 پره با ظرفیت حرارتی 928.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های با زیر بنای تا 5800 متر مورد استفاده قرار می گیرد.
  • شوفاژکار

   149,385,315 تومان 157,247,700 تومان موجود
   قیمت کاهش یافته !
   دیگ چدنی 15 پره شوفاژکار مدل 1300 استار دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار در دو مدل 1300 استار و 1300 سوپرهیت تولید شده است .دیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 1300 - 15 پره با ظرفیت حرارتی 990.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های با زیر بنای تا 6200 متر مورد استفاده قرار می گیرد.
  • شوفاژکار

   158,954,000 تومان 167,320,000 تومان موجود
   قیمت کاهش یافته !
   دیگ چدنی 16 پره شوفاژکار مدل 1300 استار دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار در دو مدل 1300 استار و 1300 سوپرهیت تولید شده است .دیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 1300 - 16 پره با ظرفیت حرارتی 1.052.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های با زیر بنای تا 6500 متر مورد استفاده قرار می گیرد.
  • شوفاژکار

   168,606,000 تومان 177,480,000 تومان موجود
   قیمت کاهش یافته !
   دیگ چدنی 17 پره شوفاژکار مدل 1300 استار دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار در دو مدل 1300 استار و 1300 سوپرهیت تولید شده است .دیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 1300 - 17 پره با ظرفیت حرارتی 1.113.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های با زیر بنای تا 6900 متر مورد استفاده قرار می گیرد.
  • شوفاژکار

   178,262,750 تومان 187,645,000 تومان موجود
   قیمت کاهش یافته !
   دیگ چدنی 18 پره شوفاژکار مدل 1300 استار دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار در دو مدل 1300 استار و 1300 سوپرهیت تولید شده است .دیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 1300 - 18 پره با ظرفیت حرارتی 1.174.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های با زیر بنای تا 7300 متر مورد استفاده قرار می گیرد.
  • شوفاژکار

   187,873,900 تومان 197,762,000 تومان موجود
   قیمت کاهش یافته !
   دیگ چدنی 19 پره شوفاژکار مدل 1300 استار دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار در دو مدل 1300 استار و 1300 سوپرهیت تولید شده است .دیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 1300 - 19 پره با ظرفیت حرارتی 1.237.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های با زیر بنای تا 7700 متر مورد استفاده قرار می گیرد.
  • شوفاژکار

   197,486,000 تومان 207,880,000 تومان موجود
   قیمت کاهش یافته !
   دیگ چدنی 20 پره شوفاژکار مدل 1300 استار دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار در دو مدل 1300 استار و 1300 سوپرهیت تولید شده است .دیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 1300 - 20 پره با ظرفیت حرارتی 1.300.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های با زیر بنای تا 8100 متر مورد استفاده قرار می گیرد.
  • شوفاژکار

   36,468,600 تومان 38,388,000 تومان موجود
   قیمت کاهش یافته !
   دیگ چدنی 8 پره شوفاژکار مدل Turbo دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار مدل توربو 8 پره با ظرفیت حرارتی 243.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار میگیرد .
  • شوفاژکار

   40,645,750 تومان 42,785,000 تومان موجود
   قیمت کاهش یافته !
   دیگ چدنی 9 پره شوفاژکار مدل Turbo دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار مدل توربو 9 پره با ظرفیت حرارتی 289.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار میگیرد .
  • شوفاژکار

   44,823,850 تومان 47,183,000 تومان موجود
   قیمت کاهش یافته !
   دیگ چدنی 10 پره شوفاژکار مدل Turbo دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار مدل توربو 10 پره با ظرفیت حرارتی 334.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار میگیرد .
  • شوفاژکار

   48,944,000 تومان 51,520,000 تومان موجود
   قیمت کاهش یافته !
   دیگ چدنی 11 پره شوفاژکار مدل Turbo دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار مدل توربو 11 پره با ظرفیت حرارتی 379.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار میگیرد .
  • شوفاژکار

   53,122,100 تومان 55,918,000 تومان موجود
   قیمت کاهش یافته !
   دیگ چدنی 12 پره شوفاژکار مدل Turbo دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار مدل توربو 12 پره با ظرفیت حرارتی 426.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار میگیرد .
  • شوفاژکار

   57,243,200 تومان 60,256,000 تومان موجود
   قیمت کاهش یافته !
   دیگ چدنی 13 پره شوفاژکار مدل Turbo دوگانه سوز (گاز شهری - گازوئیل ) دیگ چدنی شوفاژکار مدل توربو 13 پره با ظرفیت حرارتی 461.000 کیلوکالری جهت گرمایش ساختمان های مسکونی و تجاری قابل استفاده میباشد .
  مقایسه 0

  کالایی یافت نشد

  To be determined Shipping
  کالا ناموجود است Total

  Check out