جستجو بر اساس :

موارد فعال:

  مشعل دوگانه گاز و گازوئیل 

  فروش انواع مشعل دوگانه گاز و گازوییل

  مرکز فروش آنلاین  انواع مشعل دوگانه سوز گاز و گازوییل ،انواع مختلف مشعل با ظرفیت گرمایی متفاوت،مشعل های کوچک و مشعل صنعتی دوگانه سوز گاز و گازوییل گرم ایران ، ایران رادیاتور و مشعل دوگانه پارس مشعل با قیمت عمده در فروشگاه سپهرانرژی. مشخصات فنی مشعل دوگانه گاز و گازوییل را در سربرگ اطلاعات فنی مطالعه و مقایسه نمایید.

  • ایران رادیاتور

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   مشعل دوگانه سوز( گاز و گازوئیل ) خانگی ایران رادیاتور مدل DP 0 ویژگی ها : ظرفیت 110.000 تا 325.000 کیلو کالری  احتراق تک مرحله ایدمپر دستی و پمپ سانتک مدل 57Cرله کنترل G 811 شکوهشیر برقی گاز 1 اینچ کروم شرودر یا دانگزشیر برقی گازوئیل 1/8 اینچ کروم شرودر یا دانگز    پرشر سوئیچ هواپرشر سوئیچ گازچشم الکترونیک UVخدمات پس از فروش سراسری کشوریدارای یکسال...
  • ایران رادیاتور

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   مشعل دوگانه سوز( گاز و گازوئیل ) خانگی ایران رادیاتور مدل DP 2 ویژگی ها :ظرفیت 450.000 تا 1.500.000 کیلو کالری   احتراق دو مرحله ای دمپر اتوماتیک پمپ سانتک مدل AJ 6 رله کنترل TMG 740 شکوه 1 عدد شیر برقی گاز تکضرب 2''،1 عدد شیر برقی گاز تدریجی 2'' کروم شرودر یا دانگز 1 عدد شیر برقی گازوئیل 1/4''،2 عدد شیر برقی گازوئیل 1/8''  کروم شرودر یا دانگز پرشر...
  • ایران رادیاتور

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   مشعل دوگانه سوز( گاز و گازوئیل ) خانگی ایران رادیاتور مدل DP 3 ویژگی ها : ظرفیت 800.000 تا 3.000.000 کیلو کالری  احتراق دو مرحله ای دمپر اتوماتیک پمپ سانتک مدل E 7 رله کنترل TMG 740 شکوه 1 عدد شیر برقی گاز تکضرب 3''،1 عدد شیر برقی گاز تدریجی 3'' کروم شرودر یا دانگز 2 عدد شیر برقی گاز 1''(پیلوت)،3 عدد شیر برقی گازوئیل 1/4''  کروم شرودر یا دانگز پرشر سوئیچ...
  • ایران رادیاتور

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   مشعل دوگانه سوز( گاز و گازوئیل ) خانگی ایران رادیاتور مدل DP 2A ویژگی ها :ظرفیت 370.000 تا 1.200.000 کیلو کالری  احتراق دو مرحله ای دمپر اتوماتیک پمپ سانتک مدل AJ 6 رله کنترل TMG 740 شکوه 1 عدد شیر برقی گاز تکضرب 2''،1 عدد شیر برقی گاز تدریجی 2'' کروم شرودر یا دانگز 1 عدد شیر برقی گازوئیل 1/4''،2 عدد شیر برقی گازوئیل 1/8''  کروم شرودر یا دانگز    پرشر...
  • ایران رادیاتور

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   مشعل دوگانه سوز( گاز و گازوئیل ) خانگی ایران رادیاتور مدل DP2 -SP ویژگی ها :ظرفیت 580.000 تا 1.800.000 کیلو کالری  احتراق دو مرحله ای دمپر اتوماتیک پمپ سانتک مدل E 7 رله کنترل TMG 740 شکوه 1 عدد شیر برقی گاز تکضرب 1/2 2''،1 عدد شیر برقی گاز تدریجی 1/2 2'' کروم شرودر یا دانگز 1 عدد شیر برقی گازوئیل 1/4''،2 عدد شیر برقی گازوئیل 1/8''  کروم شرودر یا دانگز...
  • ایران رادیاتور

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   مشعل دوگانه سوز( گاز و گازوئیل ) خانگی ایران رادیاتور مدل DP3 -SP ویژگی ها : ظرفیت 900.000 تا 4.000.000 کیلو کالری  احتراق دو مرحله ای دمپر اتوماتیک پمپ سانتک مدل TA2A رله کنترل TMG 740 شکوه 1 عدد شیر برقی گاز تکضرب 4''،1 عدد شیر برقی گاز تدریجی 4'' کروم شرودر یا دانگز 2 عدد شیر برقی گاز 1''(پیلوت)،3 عدد شیر برقی گازوئیل 1/4''  کروم شرودر یا دانگز   پرشر...
  • ایران رادیاتور

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   مشعل دوگانه سوز( گاز و گازوئیل ) خانگی ایران رادیاتور مدل DP0 -SP ویژگی ها :ظرفیت 110.000 تا 395.000 کیلو کالری  احتراق دو مرحله ای دمپر اتوماتیک پمپ سانتک مدل 57C رله کنترل G 811 شکوه شیر برقی گاز 1/2 1 اینچ کروم شرودر یا دانگز 2 عدد شیر برقی گازوئیل 1/8 اینچ کروم شرودر یا دانگز    پرشر سوئیچ هوا پرشر سوئیچ گاز چشم الکترونیک UV سروو موتور LKS 160 خدمات...
  • ایران رادیاتور

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   مشعل دوگانه سوز( گاز و گازوئیل ) خانگی ایران رادیاتور مدل DJ 2 ویژگی ها :ظرفیت 86.000 تا 190.000 کیلو کالری  احتراق تک مرحله ای دمپر دستی و پمپ سانتک مدل 47C رله کنترل G 811 شکوه شیر برقی گاز 1 اینچ کروم شرودر یا دانگز شیر برقی گازوئیل 1/8 اینچ کروم شرودر یا دانگز    پرشر سوئیچ هوا پرشر سوئیچ گاز چشم الکترونیک UV خدمات پس از فروش سراسری کشوری دارای...
  • ایران رادیاتور

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   مشعل دوگانه سوز( گاز و گازوئیل ) خانگی ایران رادیاتور مدل DR 2 ویژگی ها :ظرفیت 56.000 تا 86.000 کیلو کالری  احتراق تک مرحله ای دمپر دستی و پمپ سانتک مدل 47C رله کنترل G 811 شکوه شیر برقی گاز 1 اینچ کروم شرودر یا دانگز شیر برقی گازوئیل 1/8 اینچ کروم شرودر یا دانگز    پرشر سوئیچ هوا پرشر سوئیچ گاز چشم الکترونیک UV خدمات پس از فروش سراسری کشوری دارای یکسال...
  • ایران رادیاتور

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   مشعل دوگانه سوز( گاز و گازوئیل ) خانگی ایران رادیاتور مدل DP1 -SP ویژگی ها :ظرفیت 197.000 تا 550.000 کیلو کالری  احتراق دو مرحله ای دمپر اتوماتیک پمپ سانتک مدل 67C رله کنترل TMG 740 شکوه شیر برقی گاز دو مرحله ای 1/2 1 اینچ کروم شرودر یا دانگز 2 عدد شیر برقی گازوئیل 1/8 اینچ کروم شرودر یا دانگز   پرشر سوئیچ هوا پرشر سوئیچ گاز چشم الکترونیک UV سروو موتور...
  • گرم ایران

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   مشعل دوگانه سوز( گاز و گازوئیل ) خانگی گرم ایران مدل GND 300 ویژگی ها :ظرفیت 40.000 تا 120.000 کیلو کالری  احتراق تک مرحله ای دمپر دستی ،فتوسل FZ711 شکوه رله کنترل 701 گازوئیلی شکوه و 790 گازی شکوه شیر برقی گاز 1/2'' و شیر خطی گازوئیل 1/8''    پرشر سوئیچ هوا پرشر سوئیچ گاز خدمات پس از فروش سراسری کشوری دارای یکسال گارانتیکاربردها : مشعل های دوگانه...
  • گرم ایران

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   مشعل دوگانه سوز( گاز و گازوئیل ) خانگی گرم ایران مدل GND 301 ویژگی ها :ظرفیت 65.000 تا 165.000 کیلو کالری  احتراق تک مرحله ای دمپر دستی ،فتوسل FZ711 شکوه رله کنترل 701 گازوئیلی شکوه و 790 گازی شکوه شیر برقی گاز 3/4'' و شیر خطی گازوئیل 1/8''    پرشر سوئیچ هوا پرشر سوئیچ گاز خدمات پس از فروش سراسری کشوری دارای یکسال گارانتیکاربردها : مشعل های دوگانه...
  • گرم ایران

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   مشعل دوگانه سوز( گاز و گازوئیل ) خانگی گرم ایران مدل GND 302 ویژگی ها :ظرفیت 80.000 تا 240.000 کیلو کالری  احتراق تک مرحله ای دمپر دستی ،فتوسل FZ711 شکوه رله کنترل 701 گازوئیلی شکوه و 790 گازی شکوه شیر برقی گاز 1'' و شیر خطی گازوئیل 1/8''    پرشر سوئیچ هوا پرشر سوئیچ گاز خدمات پس از فروش سراسری کشوری دارای یکسال گارانتیکاربردها : مشعل های دوگانه...
  • گرم ایران

   کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   مشعل دوگانه سوز( گاز و گازوئیل ) نیمه صنعتی گرم ایران مدل GND 303
  مقایسه 0

  کالایی یافت نشد

  To be determined Shipping
  کالا ناموجود است Total

  Check out