جستجو بر اساس :

موارد فعال:
  موجودبودن
  تولیدکننده

  خبرنامه

  از خبرنامه سپهر انرژی با خبر شوید !

  برای دریافت اطلاعات از تخفیفات سپهر انرژی پست الکترونیک خود را  ثبت کنید.

  پمپ لجن کش 

  • پنتاکس

   اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس مدل U 18LG-1000/11 T سه فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس لجن کش: 24 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس لجن کش: 134.3 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 10 اسب- کلاس عایق بندی پمپ لجن کش: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP44
  • پنتاکس

   اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس مدل U 18LG-920/10 T سه فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس لجن کش: 24 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس لجن کش: 120.7 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 9.2 اسب- کلاس عایق بندی پمپ لجن کش: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP44
  • پنتاکس

   اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس مدل DC160 تک فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس لجن کش: 36 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس لجن کش: 18.9 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 1.5 اسب- کلاس عایق بندی پمپ لجن کش: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP68
  • پنتاکس

   اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس مدل DCT160 سه فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس لجن کش: 36 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس لجن کش: 18.9 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 1.5 اسب- کلاس عایق بندی پمپ لجن کش: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP68
  • پنتاکس

   اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس مدل DC210 تک فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس لجن کش: 39 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس لجن کش: 23.0 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 2 اسب- کلاس عایق بندی پمپ لجن کش: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP68
  • پنتاکس

   اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس مدل DCT210 سه فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس لجن کش: 39 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس لجن کش: 23.0 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 2 اسب- کلاس عایق بندی پمپ لجن کش: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP68
  • پنتاکس

   اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس مدل DCT310 سه فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس لجن کش: 42 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس لجن کش: 26.4 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 3 اسب- کلاس عایق بندی پمپ لجن کش: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP68
  • پنتاکس

   اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس مدل DCT410 سه فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس لجن کش: 48 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس لجن کش: 33.8 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 4 اسب- کلاس عایق بندی پمپ لجن کش: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP68
  • پنتاکس

   اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس مدل DCT560 سه فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس لجن کش: 51 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس لجن کش: 38.7 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 5.5 اسب- کلاس عایق بندی پمپ لجن کش: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP68
  • پنتاکس

   اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس مدل DCT750 سه فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس لجن کش: 54 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس لجن کش: 47.6 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 7.5 اسب- کلاس عایق بندی پمپ لجن کش: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP68
  • پنتاکس

   اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس مدل DCT1000 سه فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس لجن کش: 54 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس لجن کش: 55.1 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 10 اسب- کلاس عایق بندی پمپ لجن کش: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP68
  • پنتاکس

   اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس مدل DTR150 تک فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس لجن کش: 18 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس لجن کش: 19.4 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 1.5 اسب- کلاس عایق بندی پمپ لجن کش: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP68
  مقایسه 0

  کالایی یافت نشد

  To be determined Shipping
  اعلام قیمت با تماس تلفنی Total

  Check out