جستجو بر اساس :

موارد فعال:
  موجودبودن
  تولیدکننده

  پمپ لجن کش 

  • پنتاکس

   اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس مدل DVT750-4 سه فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس لجن کش: 204 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس لجن کش: 14.7 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 7.5 اسب- کلاس عایق بندی پمپ لجن کش: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP68
  • پنتاکس

   اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس مدل DVT550-4 سه فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس لجن کش: 180 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس لجن کش: 12.6 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 5.5 اسب- کلاس عایق بندی پمپ لجن کش: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP68
  • پنتاکس

   اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس مدل DVT400-4 سه فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس لجن کش: 120 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس لجن کش: 11.8 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 4 اسب- کلاس عایق بندی پمپ لجن کش: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP68
  • پنتاکس

   اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس مدل DVT300-4 سه فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس لجن کش: 108 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس لجن کش: 10.1 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 3 اسب- کلاس عایق بندی پمپ لجن کش: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP68
  • پنتاکس

   اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس مدل DVT250-4 سه فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس لجن کش: 96 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس لجن کش: 8.7 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 2 اسب- کلاس عایق بندی پمپ لجن کش: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP68
  • پنتاکس

   اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس مدل DTRT1000 سه فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس لجن کش: 21.6 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس لجن کش: 54.6 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 10 اسب- کلاس عایق بندی پمپ لجن کش: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP68
  • پنتاکس

   اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس مدل DTRT750 سه فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس لجن کش: 21.6 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس لجن کش: 47.8 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 7.5 اسب- کلاس عایق بندی پمپ لجن کش: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP68
  • پنتاکس

   اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس مدل DTRT550 سه فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس لجن کش: 18 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس لجن کش: 38.6 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 5.5 اسب- کلاس عایق بندی پمپ لجن کش: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP68
  • پنتاکس

   اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   ویژگی های پمپ پنتاکس مدل DTRT400 سه فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس لجن کش: 18 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس لجن کش: 33.5 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 4 اسب- کلاس عایق بندی پمپ لجن کش: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP68
  مقایسه 0

  کالایی یافت نشد

  To be determined Shipping
  اعلام قیمت با تماس تلفنی Total

  Check out