پمپ آبرسانی خانگی و صنعتی 

فروش انواع پمپ آبرسانی خانگی و صنعتی 

فروش آنلاین پمپ آبرسانی خانگی و صنعتی ،پمپ آبرسانی خانگی ،پمپ آبرسانی ساختمان،بوستر پمپ آبرسانی،قیمت پمپ آتش نشانی،پمپ آب پنتاکس،بهترین پمپ آب خانگی،بوستر پمپ آبرسانی ابارا،الکترو پمپ آبرسانی،پمپ آب پمپیران،جهت مقایسه انواع  پمپ آبرسانی خانگی میتوانید مشخصات فنی و مزایا و معایب پمپ آبرسانی خانگی  را در سربرگ محصولات مطالعه نمایید.

 • 1 Review

  پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   پمپ آب پنتاکس جتی 1 اسب مدل CAM 100 تک فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس جتی: 3.6 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس جتی: 47 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1 اسب - کلاس عایق بندی پمپ جتی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  ویژگی های پمپ پنتاکس مدل CAMT 100 سه فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس جتی: 3.6 متر مکعب بر ساعت- حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس جتی: 47 متر- قدرت پمپ پنتاکس: 1 اسب- کلاس عایق بندی پمپ جتی: F- درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   پمپ آب پنتاکس 1 اسب جتی مدل CAM 110 تک فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس جتی: 4.8 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس جتی: 36.5 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1 اسب - کلاس عایق بندی پمپ جتی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ پنتاکس 1 اسب مدل CAMT 110 سه فاز  - حداکثر دبی پمپ پنتاکس جتی: 4.8 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس جتی: 36.5 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1 اسب - کلاس عایق بندی پمپ جتی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ پنتاکس جتی 0.8 اسب مدل CAM 75 تک فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس جتی: 2.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس جتی: 42 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 0.8  اسب - کلاس عایق بندی پمپ جتی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ آب پنتاکس 0.8 اسب مدل CAMT75 سه فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس جتی: 2.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس جتی: 42 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 0.8  اسب - کلاس عایق بندی پمپ جتی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  ویژگی های پمپ پنتاکس مدل CAM 575 تک فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس جتی: 2.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس جتی: 42 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 0.8 اسب - کلاس عایق بندی پمپ جتی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ پنتاکس 0.6 اسب تک پروانه مدل CAM 50 تک فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس جتی: 2.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس جتی:36 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 0.6 اسب - کلاس عایق بندی پمپ جتی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ پنتاکس 0.6 اسب جتی مدل CAM 550 تک فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس جتی: 2.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس جتی:36 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 0.6 اسب - کلاس عایق بندی پمپ جتی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   پمپ آب پنتاکس 0.5 اسب بشقابی تک پروانه مدل CM50 تک فاز - حداکثر دبی پمپنتاکس بشقابی: 5.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس بشقابی: 21.5 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 0.5 اسب - کلاس عایق بندی پمپ بشقابی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ پنتاکس 0.5 اسب بشقابی تک پروانه مدل CMT50 سه فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس بشقابی: 5.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس بشقابی: 21.5 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 0.5 اسب - کلاس عایق بندی پمپ بشقابی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ آب پنتاکس 0.8 اسب بشقابی تک پروانه مدل CM75 سه فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس بشقابی: 5.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس بشقابی: 26.5 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 0.8 اسب - کلاس عایق بندی پمپ بشقابی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ آب پنتاکس 0.8 اسب بشقابی تک پروانه مدل CMT75 سه فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس بشقابی: 5.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس بشقابی: 26.5 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 0.8 اسب - کلاس عایق بندی پمپ بشقابی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ آب پنتاکس 1 اسب تک پروانه مدل CM100 تک فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس بشقابی: 5.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس بشقابی: 33 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1 اسب - کلاس عایق بندی پمپ بشقابی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   پمپ پنتاکس 1 اسب بشقابی تک پروانه مدل CMT100 سه فاز  - حداکثر دبی پمپ پنتاکس بشقابی: 5.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس بشقابی: 33 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1 اسب - کلاس عایق بندی پمپ بشقابی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   پمپ پنتاکس 1.5 اسب بشقابی تک پروانه مدل CM160/164 تک فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس بشقابی: 6.6 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس بشقابی: 40.5 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1.5 اسب - کلاس عایق بندی پمپ بشقابی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ پنتاکس بشقابی 1 اسب تک پروانه مدل CMT160/164 سه فاز : - حداکثر دبی پمپ پنتاکس بشقابی: 6.6 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس بشقابی: 40.5 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1.5 اسب - کلاس عایق بندی پمپ بشقابی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ پنتاکس 2 اسب بشقابی تک پروانه مدل CM210/214 تک فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس بشقابی: 7.2 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس بشقابی: 45.1 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 2 اسب - کلاس عایق بندی پمپ بشقابی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ پنتاکس 2 اسب بشقابی تک پروانه مدل CMT210/214 سه فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس بشقابی: 7.2 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس بشقابی: 50 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 2 اسب - کلاس عایق بندی پمپ بشقابی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
 • پنتاکس

  کالا ناموجود است جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  پمپ پنتاکس 3 اسب تک پروانه مدل CM310/314 تک فاز - حداکثر دبی پمپ پنتاکس بشقابی: 7.8 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس بشقابی: 55.9 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 3 اسب - کلاس عایق بندی پمپ بشقابی: F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44
مقایسه 0

کالایی یافت نشد

To be determined Shipping
کالا ناموجود است Total

Check out