برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

پمپ آبرسانی

فیلتر توسط
پمپ آب ابارا 1 اسب مدل CMA1.00 پمپ آب ابارا 1 اسب مدل CMA1.00
0 تومان (بدون مالیات)
پمپ آب ابارا 1 اسب تک پروانه مدل CMA1.00 تک فاز: حداکثر ارتفاع : 34.5متر توان : 0.75kw نوع موتور : تکفاز 2800دور مدل پمپ : سانتریفیوژ تک پروانه جنس بدنه : چدن جنس شفت : استیل 303 جنس روکش موتور : آلومینیم کلاس عایق...
پمپ آب سیلور 1 اسب دو پروانه مدل SFG 750 پمپ آب سیلور 1 اسب دو پروانه مدل SFG 750
0 تومان (بدون مالیات)
 پمپ آب سیلور 1 اسب جتی دو پروانه مدل SFF 750 تک فاز - حداکثر دبی پمپ: 3.6 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 29 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر دمای سیال:...
پمپ آب سیلور 1 اسب دو پروانه مدل SFF 750 پمپ آب سیلور 1 اسب دو پروانه مدل SFF 750
0 تومان (بدون مالیات)
 پمپ آب سیلور 2 اسب بشقابی دو پروانه مدل SFF 1500 تک فاز - حداکثر دبی پمپ: 6 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 45 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 2 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر دمای...
پمپ آب سیلور 1 اسب دو پروانه مدل SFF 750 پمپ آب سیلور 1 اسب دو پروانه مدل SFF 750
0 تومان (بدون مالیات)
 پمپ آب سیلور 1 اسب بشقابی دو پروانه مدل SFF 750 تک فاز - حداکثر دبی پمپ: 3.6 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 29 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر دمای...
پمپ آب سیلور 1 اسب مدل SFD 750 پمپ آب سیلور 1 اسب مدل SFD 750
0 تومان (بدون مالیات)
 پمپ آب سیلور 3 اسب دبی بالا تک پروانه مدل SFE 2200 سه فاز 3 اینچ - حداکثر دبی پمپ: 42 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 15 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 3 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 -...
پمپ آب سیلور 1 اسب مدل SFD 750 پمپ آب سیلور 1 اسب مدل SFD 750
0 تومان (بدون مالیات)
 پمپ آب سیلور 3 اسب دبی بالا تک پروانه مدل SFE 2200 تک فاز 3 اینچ - حداکثر دبی پمپ: 42 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 15 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 3 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 -...
پمپ آب سیلور 1 اسب مدل SFD 750 پمپ آب سیلور 1 اسب مدل SFD 750
0 تومان (بدون مالیات)
 پمپ آب سیلور 2 اسب دبی بالا تک پروانه مدل SFE 1500 تک فاز - حداکثر دبی پمپ: 24 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 16 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 2 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر دمای...
پمپ آب سیلور 1 اسب مدل SFD 750 پمپ آب سیلور 1 اسب مدل SFD 750
0 تومان (بدون مالیات)
 پمپ آب سیلور 1 اسب دبی بالا تک پروانه مدل SFE 750 تک فاز - حداکثر دبی پمپ: 18 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 11 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر دمای...
پمپ آب سیلور 1 اسب مدل SFC750 پمپ آب سیلور 1 اسب مدل SFC750
0 تومان (بدون مالیات)
 پمپ آب سیلور 1 اسب محیطی تک پروانه مدل SFC 750 تک فاز - حداکثر دبی پمپ: 2.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 46 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر دمای...
پمپ آب سیلور 0.5 اسب مدل SFC 370 پمپ آب سیلور 0.5 اسب مدل SFC 370
0 تومان (بدون مالیات)
 پمپ آب سیلور 0.5 اسب محیطی تک پروانه مدل SFC 370 تک فاز - حداکثر دبی پمپ: 1.8 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 30 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 0.5 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر دمای...
پمپ آب سیلور 0.5 اسب مدل SFD 370 پمپ آب سیلور 0.5 اسب مدل SFD 370
0 تومان (بدون مالیات)
 پمپ آب سیلور 2 اسب بشقابی تک پروانه مدل SFD 1500 تک فاز - حداکثر دبی پمپ: 7.2 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 42 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 2 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر دمای...
پمپ آب سیلور 0.5 اسب مدل SFD 370 پمپ آب سیلور 0.5 اسب مدل SFD 370
0 تومان (بدون مالیات)
 پمپ آب سیلور 1.5 اسب بشقابی تک پروانه مدل SFD 1100 تک فاز - حداکثر دبی پمپ: 6 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 40 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1.5 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر دمای...
پمپ آب سیلور 0.5 اسب مدل SFD 370 پمپ آب سیلور 0.5 اسب مدل SFD 370
0 تومان (بدون مالیات)
 پمپ آب سیلور 1 اسب بشقابی تک پروانه مدل SFD 750 تک فاز - حداکثر دبی پمپ: 6 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 30 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر دمای...
پمپ آب سیلور 0.5 اسب مدل SFD 370 پمپ آب سیلور 0.5 اسب مدل SFD 370
0 تومان (بدون مالیات)
 پمپ آب سیلور 0.5 اسب بشقابی تک پروانه مدل SFD 370 تک فاز - حداکثر دبی پمپ: 3.6 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 18 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 0.5 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر...
محیطی1.0اسب تک پروانه سه فاز محیطی1.0اسب تک پروانه سه فاز
0 تومان (بدون مالیات)
پمپ پنتاکس 1 اسب محیظی تک پروانه سه فاز مدل MDT100 - حداکثر دبی پمپ پنتاکس محیطی: 2.7 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس محیطی:53 متر - قدرت پمپ پنتاکس:1.0 اسب 10 سال خدمات پس از فروش
محیطی1.0اسب تک پروانه تک فاز محیطی1.0اسب تک پروانه تک فاز
0 تومان (بدون مالیات)
پمپ پنتاکس محیطی تک پروانه تک فاز مدل MD100 - حداکثر دبی پمپ پنتاکس محیطی: 2.7 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس محیطی:53 متر - قدرت پمپ پنتاکس:1.0 اسب 10 سال خدمات پس از فروش
محیطی0.8اسب تک پروانه سه فاز محیطی0.8اسب تک پروانه سه فاز
0 تومان (بدون مالیات)
پمپ پنتاکس 0.8 اسب محیطی سه فاز مدل MDT75 - حداکثر دبی پمپ پنتاکس محیطی: 2.7 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس محیطی:46 متر - قدرت پمپ پنتاکس:0.8 اسب 10 سال خدمات پس از فروش
محیطی0.8اسب تک پروانه تک فاز محیطی0.8اسب تک پروانه تک فاز
0 تومان (بدون مالیات)
پمپ پنتاکس 0.8 اسب محیطی تک فاز مدل MD75 - حداکثر دبی پمپ پنتاکس محیطی: 2.7 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس محیطی:46 متر - قدرت پمپ پنتاکس:0.8 اسب 10 سال خدمات پس از فروش
محیطی0.5اسب تک پروانه تک فاز محیطی0.5اسب تک پروانه تک فاز
0 تومان (بدون مالیات)
پمپ پنتاکس 0.5 اسب بشقابی تک فاز مدل CP45 - حداکثر دبی پمپ پنتاکس محیطی: 2.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس محیطی:35 متر - قدرت پمپ پنتاکس:0.5 اسب 10 سال خدمات پس از فروش
سانتریفیوژ1اسب تک پروانه سه فاز سانتریفیوژ1اسب تک پروانه سه فاز
0 تومان (بدون مالیات)
پمپ پنتاکس 1 اسب محیطی تک پروانه سه فاز مدل PMt90 - حداکثر دبی پمپ پنتاکس سانتریفیوژ: 2.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ پنتاکس سانتریفیوژ:79.2 متر - قدرت پمپ پنتاکس:1 اسب

فهرست