برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر توسط
فیلتر توسط
موجود بودن

چیلر تراکمی

فیلتر توسط
چیلر AUX مدل ACMX-H65/5 چیلر AUX مدل ACMX-H65/5
0 تومان (بدون مالیات)
درباره چیلر مدولارسری X :چیلر مدولار سرمایش و گرمایش آکس کم مصرف بوده و مجهز به کمپرسور اسکرال با راندمان و بازدهی بالا، ساخت کمپانی های معتبر (کوپلند / سانیو) می باشد.
چیلر AUX مدل ACMX-H65/5 چیلر AUX مدل ACMX-H65/5
0 تومان (بدون مالیات)
درباره چیلر مدولارسری X :چیلر مدولار سرمایش و گرمایش آکس کم مصرف بوده و مجهز به کمپرسور اسکرال با راندمان و بازدهی بالا، ساخت کمپانی های معتبر (کوپلند / سانیو) می باشد.
چیلر AUX مدل ACMX-H65/5 چیلر AUX مدل ACMX-H65/5
0 تومان (بدون مالیات)
درباره چیلر مدولارسری X :چیلر مدولار سرمایش و گرمایش آکس کم مصرف بوده و مجهز به کمپرسور اسکرال با راندمان و بازدهی بالا، ساخت کمپانی های معتبر (کوپلند / سانیو) می باشد.
چیلر AUX مدل ACMX-H65/5 چیلر AUX مدل ACMX-H65/5
0 تومان (بدون مالیات)
درباره چیلر مدولارسری X :چیلر مدولار سرمایش و گرمایش آکس کم مصرف بوده و مجهز به کمپرسور اسکرال با راندمان و بازدهی بالا، ساخت کمپانی های معتبر (کوپلند / سانیو) می باشد.
چیلر ATP مدل ACFS-C210/5 چیلر ATP مدل ACFS-C210/5
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
کمپانی AUX با ارائه چیلرهای آبی اسکرو در گستره وسیعی از ظرفیت برودت ( 300 الی 1760 کیلووات) پاسخگوی بسیاری از مصارف تهویه مطبوع و تهویه صنعتی می باشد
چیلر ATP مدل ACFS-C210/5 چیلر ATP مدل ACFS-C210/5
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
کمپانی AUX با ارائه چیلرهای آبی اسکرو در گستره وسیعی از ظرفیت برودت ( 300 الی 1760 کیلووات) پاسخگوی بسیاری از مصارف تهویه مطبوع و تهویه صنعتی می باشد
چیلر ATP مدل ACFS-C210/5 چیلر ATP مدل ACFS-C210/5
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
کمپانی AUX با ارائه چیلرهای آبی اسکرو در گستره وسیعی از ظرفیت برودت ( 300 الی 1760 کیلووات) پاسخگوی بسیاری از مصارف تهویه مطبوع و تهویه صنعتی می باشد
چیلر ATP مدل ACFS-C210/5 چیلر ATP مدل ACFS-C210/5
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
کمپانی AUX با ارائه چیلرهای آبی اسکرو در گستره وسیعی از ظرفیت برودت ( 300 الی 1760 کیلووات) پاسخگوی بسیاری از مصارف تهویه مطبوع و تهویه صنعتی می باشد
چیلر ATP مدل ACFS-C210/5 چیلر ATP مدل ACFS-C210/5
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
کمپانی AUX با ارائه چیلرهای آبی اسکرو در گستره وسیعی از ظرفیت برودت ( 300 الی 1760 کیلووات) پاسخگوی بسیاری از مصارف تهویه مطبوع و تهویه صنعتی می باشد
چیلر ATP مدل ACFS-C210/5 چیلر ATP مدل ACFS-C210/5
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
کمپانی AUX با ارائه چیلرهای آبی اسکرو در گستره وسیعی از ظرفیت برودت ( 300 الی 1760 کیلووات) پاسخگوی بسیاری از مصارف تهویه مطبوع و تهویه صنعتی می باشد

فهرست