برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر توسط
فیلتر توسط
موجود بودن
برند
قیمت
  • 0 تومان - 18,090,000 تومان

وان

فیلتر توسط
وان 5000 لیتری وان 5000 لیتری
18,090,000 تومان (بدون مالیات)
انواع وان های پلی اتیلن :وان 5000 لیتری با طول بالا 390 طول پایین 362 عرض بالا 145 عرض پایین 120 ارتفاع 120وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ،...
وان 3000 لیتری وان 3000 لیتری
10,851,000 تومان (بدون مالیات)
انواع وان های پلی اتیلن :وان 3000 لیتری با طول بالا 313 طول پایین 308عرض بالا 105 عرض پایین 100 ارتفاع 100وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ،...
وان 2000 لیتری وان 2000 لیتری
7,245,000 تومان (بدون مالیات)
انواع وان های پلی اتیلن :وان 2000 لیتری با طول بالا 200 طول پایین 200عرض بالا 100 عرض پایین 100 ارتفاع 100وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ،...
وان 1500 لیتری وان 1500 لیتری
5,710,000 تومان (بدون مالیات)
انواع وان های پلی اتیلن :وان 1500 لیتری با طول بالا 185 طول پایین 175عرض بالا 90 عرض پایین 80 ارتفاع 100وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ،...
وان 1000 لیتری وان 1000 لیتری
3,816,000 تومان (بدون مالیات)
انواع وان های پلی اتیلن :وان 1000 لیتری با طول بالا 196 طول پایین 184عرض بالا 86 عرض پایین 72 ارتفاع 69وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان...
وان 900 لیتری وان 900 لیتری
3,447,000 تومان (بدون مالیات)
انواع وان های پلی اتیلن :وان 900 لیتری با طول بالا 130 طول پایین 125 عرض بالا 80 عرض پایین 75 ارتفاع 90وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان...
وان 750 لیتری وان 750 لیتری
2,814,000 تومان (بدون مالیات)
انواع وان های پلی اتیلن :وان 750 لیتری با طول بالا 177 طول پایین 160عرض بالا 84 عرض پایین 67 ارتفاع 77وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان...
وان 600 لیتری وان 600 لیتری
2,179,000 تومان (بدون مالیات)
انواع وان های پلی اتیلن :وان 600 لیتری با طول بالا 125 طول پایین 117 عرض بالا 78عرض پایین 67 ارتفاع 67وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان...
وان 400 لیتری وان 400 لیتری
1,910,000 تومان (بدون مالیات)
انواع وان های پلی اتیلن :وان 400 لیتری با طول بالا 120 طول پایین 115 عرض بالا 80 عرض پایین 60 ارتفاع 55وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان...
وان 340 لیتری وان 340 لیتری
1,857,000 تومان (بدون مالیات)
انواع وان های پلی اتیلن :وان 340 لیتری با طول بالا 70/5 طول پایین 69 عرض بالا 47/5 عرض پایین 45 ارتفاع 101وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ،...
وان کوتاه 300 لیتری وان کوتاه 300 لیتری
1,462,000 تومان (بدون مالیات)
انواع وان های پلی اتیلن :وان کوتاه 300 لیتری با طول بالا 100 طول پایین 100 عرض بالا 100 عرض پایین 100 ارتفاع 31وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن...
وان 300 لیتری وان 300 لیتری
1,459,000 تومان (بدون مالیات)
وان 300 لیتری طول بالا 160 طول پایین 155 عرض بالا 60 عرض پایین 55 ارتفاع 44در انواع تک لایه و تک لایه رنگی مقاوم در برابر تابش اشعه UV                                               قابلیت استفاده در مناطق سردسیر و...
وان 260 لیتری وان 260 لیتری
1,362,000 تومان (بدون مالیات)
وان 260 لیتری طول بالا 130 طول پایین 128عرض بالا 51 عرض پایین 47ارتفاع 40در انواع تک لایه و تک لایه رنگی مقاوم در برابر تابش اشعه UV                                               قابلیت استفاده در مناطق سردسیر و...
وان 255 لیتری وان 255 لیتری
1,273,000 تومان (بدون مالیات)
وان 255 لیتری طول بالا 76 طول پایین 66 عرض بالا 56 عرض پایین 49 ارتفاع 69در انواع تک لایه و تک لایه رنگی مقاوم در برابر تابش اشعه UV                                               قابلیت استفاده در مناطق سردسیر و...
وان کوتاه 200 لیتری وان کوتاه 200 لیتری
1,187,000 تومان (بدون مالیات)
وان کوتاه 200 لیتری طول بالا 100 طول پایین 100 عرض بالا 100 عرض پایین 100 ارتفاع 21در انواع تک لایه و تک لایه رنگی مقاوم در برابر تابش اشعه UV                                               قابلیت استفاده در مناطق...
وان 200 لیتری وان 200 لیتری
1,187,000 تومان (بدون مالیات)
وان 200 لیتری طول بالا 75 طول پایین 71 عرض بالا 57/5 عرض پایین 51 ارتفاع 50در انواع تک لایه و تک لایه رنگی مقاوم در برابر تابش اشعه UV                                               قابلیت استفاده در مناطق سردسیر و...
وان 190 لیتری وان 190 لیتری
1,099,000 تومان (بدون مالیات)
وان 190 لیتری طول بالا 130 طول پایین 128عرض بالا 50/5 عرض پایین 48 ارتفاع 30در انواع تک لایه و تک لایه رنگی مقاوم در برابر تابش اشعه UV                                               قابلیت استفاده در مناطق سردسیر و...
وان 170 لیتری وان 170 لیتری
1,005,000 تومان (بدون مالیات)
وان 170 لیتری طول بالا 81 طول پایین 79/5 عرض بالا 52/5 عرض پایین 48 ارتفاع 40در انواع تک لایه و تک لایه رنگی مقاوم در برابر تابش اشعه UV                                               قابلیت استفاده در مناطق سردسیر و...
وان 135 لیتری وان 135 لیتری
910,000 تومان (بدون مالیات)
وان 135 لیتری طول بالا 56 طول پایین 50 عرض بالا 46 عرض پایین 38/5 ارتفاع 58در انواع تک لایه و تک لایه رنگی مقاوم در برابر تابش اشعه UV                                               قابلیت استفاده در مناطق سردسیر و...
وان کوتاه 100 لیتری وان کوتاه 100 لیتری
735,000 تومان (بدون مالیات)
وان کوتاه 100 لیتری طول بالا 98 طول پایین 88 عرض بالا 58 عرض پایین 48 ارتفاع 28در انواع تک لایه و تک لایه رنگی مقاوم در برابر تابش اشعه UV                                               قابلیت استفاده در مناطق سردسیر و...

فهرست