جستجو بر اساس :

وان 

وان حمام با جنس پلی اتیلن در شکل های  منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان پلی کونیکال و وان پلی اتیلن حمام و با حجم های محتلف 

 • رادمان پلاست

  اعلام قیمت با تماس تلفنی موجود
  وان پلی اتیلن 35 لیتری رادمان پلاست وان 35 لیتری تک لایه با طول 43 عرض 43 ارتفاع 21
 • رادمان پلاست

  اعلام قیمت با تماس تلفنی موجود
  وان پلی اتیلن 50 لیتری رادمان پلاست وان 50 لیتری تک لایه با طول 50 عرض39 ارتفاع 31
 • رادمان پلاست

  اعلام قیمت با تماس تلفنی موجود
  وان پلی اتیلن 100 لیتری طشتی رادمان پلاست وان 100 لیتری طشتی تک لایه با طول 87 عرض 45 ارتفاع 27
 • رادمان پلاست

  اعلام قیمت با تماس تلفنی موجود
  وان پلی اتیلتن 100 لیتری گود رادمان پلاست وان 100 لیتری گود تک لایه با طول 51 عرض41 ارتفاع 50
 • رادمان پلاست

  اعلام قیمت با تماس تلفنی موجود
  وان پلی اتیلن 200 لیتری گود وان 200 لیتری تک لایه با طول 110 عرص50 ارتفاع35
 • رادمان پلاست

  اعلام قیمت با تماس تلفنی موجود
  وان پلی اتیلن 200 لیتری گرد رادمان پلاست وان 200 لیتری گرد تک لایه با قظر بالایی 70 و قظر پایینی 58 و ارتفاع 65 سانتی متر
 • رادمان پلاست

  اعلام قیمت با تماس تلفنی موجود
  وان پلی اتیلن 200 لیتری طشتی رادمان پلاست وان 200 لیتری طشتی تک لایه با طول 99 عرض99 ارتفاع22
 • رادمان پلاست

  اعلام قیمت با تماس تلفنی موجود
  وان پلی اتیلن 210 لیتری وان 210 لیتری تک لایه با طول135 عرض 59 ارتفاع 29
 • رادمان پلاست

  اعلام قیمت با تماس تلفنی موجود
  وان پلی اتیلن 350 لیتری رادمان پلاست وان 350 لیتری تک لایه با طول 154 عرض54 ارتفاع 41
 • رادمان پلاست

  اعلام قیمت با تماس تلفنی موجود
  وان پلی اتیلن 380 لیتری رادمان پلاست وان 380 لیتری تک لایه با طول 204 عرض 63 ارتفاع 30
 • رادمان پلاست

  اعلام قیمت با تماس تلفنی موجود
  وان پلی اتیلن 600 لیتری ردمان پلاست وان 600 لیتری تک لایه با طول 127 عرض 76 ارتفاع70
 • رادمان پلاست

  اعلام قیمت با تماس تلفنی موجود
  وان پلی اتیلن 900 لیتری رادمان پلاست وان 900 لیتری تک لایه با طول 246/5 عرض 64/5 ارتفاع61
 • رادمان پلاست

  اعلام قیمت با تماس تلفنی موجود
  وان پلی اتیلن 1000 لیتری رادمان پلاست
 • رادمان پلاست

  اعلام قیمت با تماس تلفنی موجود
  وان پلی اتیلن 1500 لیتری رادمان پلاست وان 1500 لیتری تک لایه با طول 199 عرض103 ارتفاع80
 • رادمان پلاست

  اعلام قیمت با تماس تلفنی موجود
  وان پلی اتیلن 2000 لیتری وان 2000 لیتری تک لایه با طول 215/5 عرض130 ارتفاع81
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  انواع وان های پلی اتیلن :وان 60 پنیر با طول بالا 64 طول پایین 60 عرض بالا 64 عرض پایین 60 ارتفاع 15وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان پلی کونیکال و وان پلی اتیلن حمام
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  وان 60 لیتری طول بالا 46 طول پایین 41 عرض بالا 36 عرض پایین 31 ارتفاع 42 در انواع تک لایه و تک لایه رنگی  مقاوم در برابر تابش اشعه UV                                                قابلیت استفاده در مناطق سردسیر و گرمسیر جهت پرورش آبزیان ، آبکاری صنعتی و  قابلیت نصب آسان انواع اتصالات در سایزهای استاندارد
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  وان 22 لیتری طول بالا 39 طول پایین 38 عرض بالا 24 عرض پایین 23 ارتفاع 19در انواع تک لایه و تک لایه رنگی مقاوم در برابر تابش اشعه UV                                               قابلیت استفاده در مناطق سردسیر و گرمسیر جهت پرورش آبزیان ، آبکاری صنعتی و قابلیت نصب آسان انواع اتصالات در سایزهای استاندارد
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  وان 90 لیتری طول بالا 60 طول پایین 45 عرض بالا 51 عرض پایین 37 ارتفاع 50در انواع تک لایه و تک لایه رنگی مقاوم در برابر تابش اشعه UV                                               قابلیت استفاده در مناطق سردسیر و گرمسیر جهت پرورش آبزیان ، آبکاری صنعتی و قابلیت نصب آسان انواع اتصالات در سایزهای استاندارد
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  وان 100 لیتری طول بالا 42/5 طول پایین 42/5 عرض بالا 38/5 عرض پایین 38/5 ارتفاع 60در انواع تک لایه و تک لایه رنگی مقاوم در برابر تابش اشعه UV                                               قابلیت استفاده در مناطق سردسیر و گرمسیر جهت پرورش آبزیان ، آبکاری صنعتی و قابلیت نصب آسان انواع اتصالات در سایزهای استاندارد
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  وان کوتاه 100 لیتری طول بالا 98 طول پایین 88 عرض بالا 58 عرض پایین 48 ارتفاع 28در انواع تک لایه و تک لایه رنگی مقاوم در برابر تابش اشعه UV                                               قابلیت استفاده در مناطق سردسیر و گرمسیر جهت پرورش آبزیان ، آبکاری صنعتی و قابلیت نصب آسان انواع اتصالات در سایزهای استاندارد
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  وان 135 لیتری طول بالا 56 طول پایین 50 عرض بالا 46 عرض پایین 38/5 ارتفاع 58در انواع تک لایه و تک لایه رنگی مقاوم در برابر تابش اشعه UV                                               قابلیت استفاده در مناطق سردسیر و گرمسیر جهت پرورش آبزیان ، آبکاری صنعتی و قابلیت نصب آسان انواع اتصالات در سایزهای استاندارد
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  وان 170 لیتری طول بالا 81 طول پایین 79/5 عرض بالا 52/5 عرض پایین 48 ارتفاع 40در انواع تک لایه و تک لایه رنگی مقاوم در برابر تابش اشعه UV                                               قابلیت استفاده در مناطق سردسیر و گرمسیر جهت پرورش آبزیان ، آبکاری صنعتی و قابلیت نصب آسان انواع اتصالات در سایزهای استاندارد
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  وان 190 لیتری طول بالا 130 طول پایین 128عرض بالا 50/5 عرض پایین 48 ارتفاع 30در انواع تک لایه و تک لایه رنگی مقاوم در برابر تابش اشعه UV                                               قابلیت استفاده در مناطق سردسیر و گرمسیر جهت پرورش آبزیان ، آبکاری صنعتی و قابلیت نصب آسان انواع اتصالات در سایزهای استاندارد
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  وان 200 لیتری طول بالا 75 طول پایین 71 عرض بالا 57/5 عرض پایین 51 ارتفاع 50در انواع تک لایه و تک لایه رنگی مقاوم در برابر تابش اشعه UV                                               قابلیت استفاده در مناطق سردسیر و گرمسیر جهت پرورش آبزیان ، آبکاری صنعتی و قابلیت نصب آسان انواع اتصالات در سایزهای استاندارد
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  وان کوتاه 200 لیتری طول بالا 100 طول پایین 100 عرض بالا 100 عرض پایین 100 ارتفاع 21در انواع تک لایه و تک لایه رنگی مقاوم در برابر تابش اشعه UV                                               قابلیت استفاده در مناطق سردسیر و گرمسیر جهت پرورش آبزیان ، آبکاری صنعتی و قابلیت نصب آسان انواع اتصالات در سایزهای استاندارد
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  وان 255 لیتری طول بالا 76 طول پایین 66 عرض بالا 56 عرض پایین 49 ارتفاع 69در انواع تک لایه و تک لایه رنگی مقاوم در برابر تابش اشعه UV                                               قابلیت استفاده در مناطق سردسیر و گرمسیر جهت پرورش آبزیان ، آبکاری صنعتی و قابلیت نصب آسان انواع اتصالات در سایزهای استاندارد
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  وان 260 لیتری طول بالا 130 طول پایین 128عرض بالا 51 عرض پایین 47ارتفاع 40در انواع تک لایه و تک لایه رنگی مقاوم در برابر تابش اشعه UV                                               قابلیت استفاده در مناطق سردسیر و گرمسیر جهت پرورش آبزیان ، آبکاری صنعتی و قابلیت نصب آسان انواع اتصالات در سایزهای استاندارد
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  وان 300 لیتری طول بالا 160 طول پایین 155 عرض بالا 60 عرض پایین 55 ارتفاع 44در انواع تک لایه و تک لایه رنگی مقاوم در برابر تابش اشعه UV                                               قابلیت استفاده در مناطق سردسیر و گرمسیر جهت پرورش آبزیان ، آبکاری صنعتی و قابلیت نصب آسان انواع اتصالات در سایزهای استاندارد
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  انواع وان های پلی اتیلن :وان بلند 300 لیتری با طول بالا 312 طول پایین 301 عرض بالا 52 عرض پایین 36 ارتفاع 30وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان پلی کونیکال و وان پلی اتیلن حمام
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  انواع وان های پلی اتیلن :وان کوتاه 300 لیتری با طول بالا 100 طول پایین 100 عرض بالا 100 عرض پایین 100 ارتفاع 31وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان پلی کونیکال و وان پلی اتیلن حمام
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  انواع وان های پلی اتیلن :وان 340 لیتری با طول بالا 70/5 طول پایین 69 عرض بالا 47/5 عرض پایین 45 ارتفاع 101وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان پلی کونیکال و وان پلی اتیلن حمام
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  انواع وان های پلی اتیلن :وان 400 لیتری با طول بالا 120 طول پایین 115 عرض بالا 80 عرض پایین 60 ارتفاع 55وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان پلی کونیکال و وان پلی اتیلن حمام
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  انواع وان های پلی اتیلن :وان 600 لیتری با طول بالا 125 طول پایین 117 عرض بالا 78عرض پایین 67 ارتفاع 67وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان پلی کونیکال و وان پلی اتیلن حمام
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  انواع وان های پلی اتیلن :وان 750 لیتری با طول بالا 177 طول پایین 160عرض بالا 84 عرض پایین 67 ارتفاع 77وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان پلی کونیکال و وان پلی اتیلن حمام
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  انواع وان های پلی اتیلن :وان 900 لیتری با طول بالا 130 طول پایین 125 عرض بالا 80 عرض پایین 75 ارتفاع 90وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان پلی کونیکال و وان پلی اتیلن حمام
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  انواع وان های پلی اتیلن :وان 1000 لیتری با طول بالا 196 طول پایین 184عرض بالا 86 عرض پایین 72 ارتفاع 69وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان پلی کونیکال و وان پلی اتیلن حمام
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  انواع وان های پلی اتیلن :وان 1500 لیتری با طول بالا 185 طول پایین 175عرض بالا 90 عرض پایین 80 ارتفاع 100وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان پلی کونیکال و وان پلی اتیلن حمام
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  انواع وان های پلی اتیلن :وان 2000 لیتری با طول بالا 200 طول پایین 200عرض بالا 100 عرض پایین 100 ارتفاع 100وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان پلی کونیکال و وان پلی اتیلن حمام
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  انواع وان های پلی اتیلن :وان 3000 لیتری با طول بالا 313 طول پایین 308عرض بالا 105 عرض پایین 100 ارتفاع 100وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان پلی کونیکال و وان پلی اتیلن حمام
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  نواع وان های پلی اتیلن :وان 4500 لیتری با طول بالا 145 طول پایین 145عرض بالا 145 عرض پایین 145 ارتفاع 198وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان پلی کونیکال و وان پلی اتیلن حمام
 • تهران پلیمر یارا

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  انواع وان های پلی اتیلن :وان 5000 لیتری با طول بالا 390 طول پایین 362 عرض بالا 145 عرض پایین 120 ارتفاع 120وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان پلی کونیکال و وان پلی اتیلن حمام
 • هما پلاست

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  انواع وان های پلی اتیلن :وان 60 لیتری با طول بالا 46 طول پایین 41 عرض بالا 36 عرض پایین 31 ارتفاع 42وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان پلی کونیکال و وان پلی اتیلن حمام
 • هما پلاست

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  انواع وان های پلی اتیلن :وان 200 لیتری با طول بالا 75 طول پایین 71عرض بالا 57.5 عرض پایین 51 ارتفاع 50وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان پلی کونیکال و وان پلی اتیلن حمام
 • هما پلاست

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  انواع وان های پلی اتیلن :وان 300 لیتری با طول بالا 160 طول پایین 155عرض بالا 60 عرض پایین 55 ارتفاع 44وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان پلی کونیکال و وان پلی اتیلن حمام
 • هما پلاست

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  انواع وان های پلی اتیلن :وان 1000 لیتری با طول بالا 196 طول پایین 184عرض بالا 90 عرض پایین 80 ارتفاع 100وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان پلی کونیکال و وان پلی اتیلن حمام
 • هما پلاست

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
 • هما پلاست

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  انواع وان های پلی اتیلن :وان 600 لیتری با طول بالا 125 طول پایین 117عرض بالا 78 عرض پایین 67 ارتفاع 67وان پلی اتیلن منشوری ، وان پلی اتیلن مستطیل ,وان پلی اتیلن چهار گوش ، وان پلی اتیلن گرد ، وان پلی اتیلن بیضی ، وان پلی کونیکال و وان پلی اتیلن حمام
 • هما پلاست

  اعلام قیمت با تماس تلفنی جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
  جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
مقایسه 0

کالایی یافت نشد

To be determined Shipping
اعلام قیمت با تماس تلفنی Total

Check out