برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.
فیلتر توسط
فیلتر توسط
مخازن پلی اتیلن
موجود بودن
برند
قیمت
  • 0 تومان - 35,900,000 تومان

زیر پله ای ( شیب دار )

فیلتر توسط
منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر
2,350,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن زیر پله افقی 500 لیتری تهران پلیمر یارا   مخزن (تانک آب) زیر پله افقی پلی اتیلن شرکت تهران پلیمر در حجم 500 تا 1500 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد...
منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر
3,500,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن زیر پله افقی 800 لیتری تهران پلیمر یارا   مخزن (تانک آب) زیر پله افقی پلی اتیلن شرکت تهران پلیمر در حجم 500 تا 1500 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد...
منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر
3,900,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن زیر پله افقی 1000 لیتری تهران پلیمر یارا   مخزن (تانک آب) زیر پله افقی پلی اتیلن شرکت تهران پلیمر در حجم 500 تا 1500 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد...
منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر
4,180,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن زیر پله  مکعبی افقی 1000 لیتری تهران پلیمر یارا  مخزن (تانک آب) زیر پله افقی پلی اتیلن شرکت تهران پلیمر در حجم 500 تا 1500 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی،...
منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر منبع پلی اتیلن عمودی کوتاه 500 لیتر
5,700,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن زیر پله افقی 1500 لیتری تهران پلیمر یارا  مخزن (تانک آب) زیر پله افقی پلی اتیلن شرکت تهران پلیمر در حجم 500 تا 1500 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد...
منبع پلی اتیلن زیرپله 1200 لیتر منبع پلی اتیلن زیرپله 1200 لیتر
5,860,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن زیرپله 1200 لیتر رادمان پلاست مخازن زیرپله پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم ۳۰۰ تا ۲۰۰۰۰ لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده قرار...
منبع پلی اتیلن زیرپله 800 لیتر منبع پلی اتیلن زیرپله 800 لیتر
35,900,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن زیرپله 800 لیتر رادمان پلاست مخازن زیرپله پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم ۳۰۰ تا ۲۰۰۰۰ لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده قرار...
منبع پلی اتیلن زیرپله 500 لیتر منبع پلی اتیلن زیرپله 500 لیتر
2,410,000 تومان (بدون مالیات)
منبع پلی اتیلن زیرپله 500 لیتررادمان پلاست مخازن زیرپله  پلی اتیلن شرکت رادمان پلاست در حجم ۳۰۰ تا ۲۰۰۰۰ لیتر بصورت یکپارچه تولید شده و جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی مورد استفاده قرار...

فهرست