جستجو بر اساس :

موارد فعال:

  خبرنامه

  از خبرنامه سپهر انرژی با خبر شوید !

  برای دریافت اطلاعات از تخفیفات سپهر انرژی پست الکترونیک خود را  ثبت کنید.

  افقی 

  • هما پلاست

   6,120,000 تومان جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   منبع آب پلی اتیلن افقی 10000 لیتری سه لایه ابعاد (سانتی متر) :طول  386ارتفاع بدون درب 201ارتفاع با درب  209قطر  213مخازن افقی پلی اتیلن سه لایه هماپلاست از سایز 200 تا 10000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی و این مخازن به صورت چند لایه جهت نگهداری مواد اسیدی نیز تولید می گردد. 
  • هما پلاست

   2,920,000 تومان جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   منبع آب پلی اتیلن افقی 5000 لیتری سه لایه ابعاد (سانتی متر) :طول  247ارتفاع بدون درب 190ارتفاع با درب  198قطر  178مخازن افقی پلی اتیلن سه لایه هماپلاست از سایز 200 تا 10000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی و این مخازن به صورت چند لایه جهت نگهداری مواد اسیدی نیز تولید می گردد. 
  • هما پلاست

   2,330,000 تومان جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   جهت اطلاع از موجودی و قیمت با 03134449195 تماس بگیرید
   منبع آب پلی اتیلن افقی 4000 لیتری سه لایه ابعاد (سانتی متر) :طول  240ارتفاع بدون درب 164ارتفاع با درب  165قطر  153مخازن افقی پلی اتیلن سه لایه هماپلاست از سایز 200 تا 10000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی و این مخازن به صورت چند لایه جهت نگهداری مواد اسیدی نیز تولید می گردد. 
  • هما پلاست

   1,810,000 تومان موجود
   منبع آب پلی اتیلن افقی 3000 لیتری سه لایه ابعاد (سانتی متر) :طول  210ارتفاع بدون درب 147ارتفاع با درب  148قطر  142مخازن افقی پلی اتیلن سه لایه هماپلاست از سایز 200 تا 10000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی و این مخازن به صورت چند لایه جهت نگهداری مواد اسیدی نیز تولید می گردد. 
  • هما پلاست

   1,430,000 تومان موجود
   منبع آب پلی اتیلن افقی 2500 لیتری سه لایه ابعاد (سانتی متر) :طول  118ارتفاع بدون درب 90ارتفاع با درب  91قطر  84مخازن افقی پلی اتیلن سه لایه هماپلاست از سایز 200 تا 10000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی و این مخازن به صورت چند لایه جهت نگهداری مواد اسیدی نیز تولید می گردد. 
  • هما پلاست

   1,140,000 تومان موجود
   منبع آب پلی اتیلن افقی 2000 لیتری سه لایه ابعاد (سانتی متر) :طول  191ارتفاع بدون درب 132ارتفاع با درب  133قطر  123مخازن افقی پلی اتیلن سه لایه هماپلاست از سایز 200 تا 10000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی و این مخازن به صورت چند لایه جهت نگهداری مواد اسیدی نیز تولید می گردد. 
  • هما پلاست

   900,000 تومان موجود
   منبع آب پلی اتیلن افقی 1500 لیتری سه لایه ابعاد (سانتی متر) :طول  163ارتفاع بدون درب 124ارتفاع با درب  125قطر  120مخازن افقی پلی اتیلن سه لایه هماپلاست از سایز 200 تا 10000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی و این مخازن به صورت چند لایه جهت نگهداری مواد اسیدی نیز تولید می گردد. 
  • هما پلاست

   640,000 تومان موجود
   منبع آب پلی اتیلن افقی 1000 لیتری سه لایه ابعاد (سانتی متر) :طول  151ارتفاع بدون درب 109ارتفاع با درب  110قطر  151مخازن افقی پلی اتیلن سه لایه هماپلاست از سایز 200 تا 10000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی و این مخازن به صورت چند لایه جهت نگهداری مواد اسیدی نیز تولید می گردد. 
  • هما پلاست

   525,000 تومان موجود
   منبع آب پلی اتیلن افقی 800 لیتری سه لایه ابعاد (سانتی متر) :طول  135ارتفاع بدون درب 104ارتفاع با درب  105قطر  120مخازن افقی پلی اتیلن سه لایه هماپلاست از سایز 200 تا 10000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی و این مخازن به صورت چند لایه جهت نگهداری مواد اسیدی نیز تولید می گردد. 
  • هما پلاست

   390,000 تومان موجود
   منبع آب پلی اتیلن افقی 500 لیتری سه لایه ابعاد (سانتی متر) :طول  118ارتفاع بدون درب 90ارتفاع با درب  91قطر  84مخازن افقی پلی اتیلن سه لایه هماپلاست از سایز 200 تا 10000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی و این مخازن به صورت چند لایه جهت نگهداری مواد اسیدی نیز تولید می گردد. 
  • هما پلاست

   255,000 تومان موجود
   منبع آب پلی اتیلن افقی 300 لیتری سه لایه ابعاد (سانتی متر) :طول  100ارتفاع بدون درب 79ارتفاع با درب  80قطر  70مخازن افقی پلی اتیلن سه لایه هماپلاست از سایز 200 تا 10000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی و این مخازن به صورت چند لایه جهت نگهداری مواد اسیدی نیز تولید می گردد. 
  • هما پلاست

   190,000 تومان موجود
   منبع آب پلی اتیلن افقی 200 لیتری سه لایه ابعاد (سانتی متر) :طول  87ارتفاع بدون درب 71ارتفاع با درب  72قطر  64مخازن افقی پلی اتیلن سه لایه هماپلاست از سایز 200 تا 10000 لیتر بصورت یکپارچه تولید شده جهت کاربرد در صنایع پتروشیمی، لبنی، آب آشامیدنی، مواد شیمیایی و این مخازن به صورت چند لایه جهت نگهداری مواد اسیدی نیز تولید می گردد. 
  مقایسه 0

  کالایی یافت نشد

  To be determined Shipping
  اعلام قیمت با تماس تلفنی Total

  Check out