برای محصولات بیشتر کلیک کنید.
هیچ محصولی پیدا نشد.

کولر گازی مولتی پنل ( چند پنل )

فیلتر توسط
ARV-H450/5R1M مولتی اسپلیت آکس مدل ARV-H450/5R1M مولتی اسپلیت آکس مدل
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
 مولتی اسپلیت 3 فاز سرمایش و گرمایش AUX  ( VRF II )     کلاس انرژی A    صرفه جویی در مصرف برق    کم صدا    دوستدار محیط زیست با استفاده از مبردRA410    مجهز به یک کمپرسور ثابت و یک کمپرسور اینورتردرحالت سه فاز...
ARV-H330/5R1 مولتی اسپلیت آکس مدل ARV-H330/5R1 مولتی اسپلیت آکس مدل
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
مولتی اسپلیت 3 فاز سرمایش و گرمایش AUX  ( VRF II )    کلاس انرژیA    صرفه جویی در مصرف برق    کم صدا    دوستدار محیط زیست با استفاده از مبردRA410    مجهز به یک کمپرسور ثابت و یک کمپرسور اینورتردرحالت سه فاز...
ARV-H330/5R1 مولتی اسپلیت آکس مدل ARV-H330/5R1 مولتی اسپلیت آکس مدل
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
مولتی اسپلیت 3 فاز سرمایش و گرمایش AUX  ( VRF II )     کلاس انرژیA    صرفه جویی در مصرف برق    کم صدا    دوستدار محیط زیست با استفاده از مبردRA410    مجهز به یک کمپرسور ثابت و یک کمپرسور اینورتردرحالت سه فاز...
ARV-H100/5R1 مولتی اسپلیت آکس مدل ARV-H100/5R1 مولتی اسپلیت آکس مدل
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
مولتی اسپلیت 3 فاز سرمایش و گرمایش AUX  ( VRF II )     کلاس انرژیA    صرفه جویی در مصرف برق    کم صدا    دوستدار محیط زیست با استفاده از مبردRA410    مجهز به یک کمپرسور ثابت و یک کمپرسور اینورتردرحالت سه فاز...
ARV-H100/5R1 مولتی اسپلیت آکس مدل ARV-H100/5R1 مولتی اسپلیت آکس مدل
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
مولتی اسپلیت 3 فاز سرمایش و گرمایش AUX  ( VRF II )     کلاس انرژیA    صرفه جویی در مصرف برق    کم صدا    دوستدار محیط زیست با استفاده از مبردRA410    مجهز به یک کمپرسور ثابت و یک کمپرسور اینورتردرحالت سه فاز...
ARV-H100/5R1 مولتی اسپلیت آکس مدل ARV-H100/5R1 مولتی اسپلیت آکس مدل
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
مولتی اسپلیت 3 فاز سرمایش و گرمایش AUX  ( VRF II )     کلاس انرژیA    صرفه جویی در مصرف برق    کم صدا    دوستدار محیط زیست با استفاده از مبردRA410    مجهز به یک کمپرسور ثابت و یک کمپرسور اینورتردرحالت سه فاز...
ARV-H100/5R1 مولتی اسپلیت آکس مدل ARV-H100/5R1 مولتی اسپلیت آکس مدل
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
 مولتی اسپلیت 3 فاز سرمایش و گرمایش AUX  ( VRF II )     کلاس انرژیA    صرفه جویی در مصرف برق    کم صدا    دوستدار محیط زیست با استفاده از مبردRA410    مجهز به یک کمپرسور ثابت و یک کمپرسور اینورتردرحالت سه فاز...
ARV-H100/5R1 مولتی اسپلیت آکس مدل ARV-H100/5R1 مولتی اسپلیت آکس مدل
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
مولتی اسپلیت 3 فاز سرمایش و گرمایش AUX  ( VRF II )     کلاس انرژیA    صرفه جویی در مصرف برق    کم صدا    دوستدار محیط زیست با استفاده از مبردRA410    مجهز به یک کمپرسور ثابت و یک کمپرسور اینورتردرحالت سه فاز...
ARV-H100/5R1 مولتی اسپلیت آکس مدل ARV-H100/5R1 مولتی اسپلیت آکس مدل
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
مولتی اسپلیت 3 فاز سرمایش و گرمایش AUX  ( VRF II )     کلاس انرژیA    صرفه جویی در مصرف برق    کم صدا    دوستدار محیط زیست با استفاده از مبردRA410    مجهز به یک کمپرسور ثابت و یک کمپرسور اینورتردرحالت سه فاز...
ARV-H160/4R1 کولر گازی چند پنل آکس مدل ARV-H160/4R1 کولر گازی چند پنل آکس مدل
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
مالتی اسپلیت تکفاز با تکنواوژی اینورتر ARV Systems DC Inverterصرفه جویی در مصرف برق با تکنولوژی اینورتر25% راندمان بیشتر موتور نسبت به مدل های مشابهکم صدا ،در حدود (40db)راندمان بالا (EER:3.85)دوستدار محیط زیست با...
MH24F2A کولر گازی چند پنل سامسونگ مدل MH24F2A کولر گازی چند پنل سامسونگ مدل
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
مالتی اسپلیت تکفاز با تکنواوژی اینورتر ARV Systems DC Inverterصرفه جویی در مصرف برق با تکنولوژی اینورتر25% راندمان بیشتر موتور نسبت به مدل های مشابهکم صدا ،در حدود (40db)راندمان بالا (EER:3.85)دوستدار محیط زیست با...
MH24F2A کولر گازی چند پنل سامسونگ مدل MH24F2A کولر گازی چند پنل سامسونگ مدل
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
مالتی اسپلیت تکفاز با تکنواوژی اینورتر ARV Systems DC Inverterصرفه جویی در مصرف برق با تکنولوژی اینورتر25% راندمان بیشتر موتور نسبت به مدل های مشابهکم صدا ،در حدود (40db)راندمان بالا (EER:3.85)دوستدار محیط زیست با...
MH24F2A کولر گازی چند پنل سامسونگ مدل MH24F2A کولر گازی چند پنل سامسونگ مدل
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
مالتی اسپلیت تکفاز با تکنواوژی اینورتر ARV Systems DC Inverterصرفه جویی در مصرف برق با تکنولوژی اینورتر25% راندمان بیشتر موتور نسبت به مدل های مشابهکم صدا ،در حدود (40db)راندمان بالا (EER:3.85)دوستدار محیط زیست با...
MH24F2A کولر گازی چند پنل سامسونگ مدل MH24F2A کولر گازی چند پنل سامسونگ مدل
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
مالتی اسپلیت تکفاز با تکنواوژی اینورتر ARV Systems DC Inverterصرفه جویی در مصرف برق با تکنولوژی اینورتر25% راندمان بیشتر موتور نسبت به مدل های مشابهکم صدا ،در حدود (40db)راندمان بالا (EER:3.85)دوستدار محیط زیست با...
O' GENERAL AOH 19R O' GENERAL AOH 19R
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
کولر گازی اسپلیت چند پنل اجنرال داراي 5 سال ضمانت كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني توسط كارت ضمانت تهويه نيا مي باشد .
O' GENERAL AOH 19R O' GENERAL AOH 19R
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
کولر گازی اسپلیت چند پنل اجنرال داراي 5 سال ضمانت كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني توسط كارت ضمانت تهويه نيا مي باشد .
O' GENERAL AOH 19R O' GENERAL AOH 19R
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
کولر گازی اسپلیت چند پنل اجنرال داراي 5 سال ضمانت كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني توسط كارت ضمانت تهويه نيا مي باشد .
O' GENERAL AOH 19R O' GENERAL AOH 19R
ناموجود
0 تومان (بدون مالیات)
کولر گازی اسپلیت چند پنل اجنرال داراي 5 سال ضمانت كمپرسور و 2 سال گارانتي قطعات فني توسط كارت ضمانت تهويه نيا مي باشد .

فهرست