خبرنامه

از خبرنامه سپهر انرژی با خبر شوید !

برای دریافت اطلاعات از تخفیفات سپهر انرژی پست الکترونیک خود را  ثبت کنید.

محصولات سیلور (silver)

شرکت سیلور فروش پمپ های بشقابی جتی محیطی سانتریفیوژ نماینده سیلور در اصفهان

 • سیلور (silver)

  816,000 تومان 850,000 تومان موجود
  قیمت کاهش یافته !
   پمپ آب سیلور 3 اسب دبی بالا تک پروانه مدل SFE 2200 سه فاز 3 اینچ - حداکثر دبی پمپ: 42 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 15 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 3 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر دمای سیال: 50 درجه سانتی گراد
 • سیلور (silver)

  816,000 تومان 850,000 تومان موجود
  قیمت کاهش یافته !
   پمپ آب سیلور 3 اسب دبی بالا تک پروانه مدل SFE 2200 تک فاز 3 اینچ - حداکثر دبی پمپ: 42 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 15 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 3 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر دمای سیال: 50 درجه سانتی گراد
 • سیلور (silver)

  547,200 تومان 570,000 تومان موجود
  قیمت کاهش یافته !
   پمپ آب سیلور 2 اسب دبی بالا تک پروانه مدل SFE 1500 تک فاز - حداکثر دبی پمپ: 24 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 16 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 2 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر دمای سیال: 50 درجه سانتی گراد
 • سیلور (silver)

  547,200 تومان 570,000 تومان موجود
  قیمت کاهش یافته !
   پمپ آب سیلور 2 اسب بشقابی تک پروانه مدل SFD 1500 تک فاز - حداکثر دبی پمپ: 7.2 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 42 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 2 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر دمای سیال: 50 درجه سانتی گراد
 • سیلور (silver)

  638,400 تومان 665,000 تومان موجود
  قیمت کاهش یافته !
   پمپ آب سیلور 2 اسب بشقابی دو پروانه مدل SFF 1500 تک فاز - حداکثر دبی پمپ: 6 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 45 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 2 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر دمای سیال: 50 درجه سانتی گراد
 • سیلور (silver)

  470,400 تومان 490,000 تومان موجود
  قیمت کاهش یافته !
   پمپ آب سیلور 1.5 اسب بشقابی تک پروانه مدل SFD 1100 تک فاز - حداکثر دبی پمپ: 6 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 40 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1.5 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر دمای سیال: 50 درجه سانتی گراد
 • سیلور (silver)

  417,600 تومان 435,000 تومان موجود
  قیمت کاهش یافته !
   پمپ آب سیلور 1 اسب دبی بالا تک پروانه مدل SFE 750 تک فاز - حداکثر دبی پمپ: 18 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 11 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر دمای سیال: 50 درجه سانتی گراد
 • سیلور (silver)

  326,400 تومان 340,000 تومان موجود
  قیمت کاهش یافته !
   پمپ آب سیلور 1 اسب بشقابی تک پروانه مدل SFD 750 تک فاز - حداکثر دبی پمپ: 6 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 30 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر دمای سیال: 50 درجه سانتی گراد
 • سیلور (silver)

  264,000 تومان 275,000 تومان موجود
  قیمت کاهش یافته !
   پمپ آب سیلور 1 اسب محیطی تک پروانه مدل SFC 750 تک فاز - حداکثر دبی پمپ: 2.4 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 46 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر دمای سیال: 50 درجه سانتی گراد
 • سیلور (silver)

  465,600 تومان 485,000 تومان موجود
  قیمت کاهش یافته !
   پمپ آب سیلور 1 اسب جتی دو پروانه مدل SFF 750 تک فاز - حداکثر دبی پمپ: 3.6 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 29 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر دمای سیال: 50 درجه سانتی گراد
 • سیلور (silver)

  326,400 تومان 340,000 تومان موجود
  قیمت کاهش یافته !
   پمپ آب سیلور 1 اسب بشقابی دو پروانه مدل SFF 750 تک فاز - حداکثر دبی پمپ: 3.6 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 29 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 1 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر دمای سیال: 50 درجه سانتی گراد
 • سیلور (silver)

  232,800 تومان 240,000 تومان موجود
  قیمت کاهش یافته !
   پمپ آب سیلور 0.5 اسب بشقابی تک پروانه مدل SFD 370 تک فاز - حداکثر دبی پمپ: 3.6 متر مکعب بر ساعت - حداکثر ارتفاع پمپ: 18 متر - قدرت پمپ پنتاکس: 0.5 اسب - کلاس عایق بندی پمپ : B/F - درجه حفاظت پمپ آب: IP44 - حداکثر دمای سیال: 50 درجه سانتی گراد
مقایسه 0

کالایی یافت نشد

To be determined Shipping
اعلام قیمت با تماس تلفنی Total

Check out