پکیج دیواری وایلانت 24000 مدل TURBO TEC PRO

فروش پکیج شوفاژ دیواری وایلانت با قیمت عمده

فروش آنلاین انواع پکیج شوفاژ دیواری وایلانت 24000 مدل TURBO TEC PRO با قیمت عمده در جشنواره فروش سپهرانرژی اصفهان با تخفیف ویژه و ارسال به سراسر کشور، جهت مشاهده مشخصات فنی و مقایسه برندهای ایران رادیاتور، بوتان، لورچ، ایمرگاز، شوفاژکار، آریستون، ال جی، ایرتورپن، یونیکال، ناوین، گرم ایران، نیووارم، فرولی، سونیه دوال، رادیانت، دمراد، بیاسی، بوش، باکسی، ایساتیس، شاپه، ری و سایر برندها به قسمت توضیحات مراجعه فرمایید.

جزئیات بیشتر

پکیج شوفاژ دیواری وایلانت
New product

عدم موجودی کالا

جهت موجودی کالا با شماره 03134449195 تماس بگیرید

اضافه به لیست مقایسه

تولید کننده
وایلانت (VAILLANT)

تجهیزات

 
توضیحات

فروش انواع پکیج شوفاژ دیواری وایلانت با تخفیف ویژه

گـروه مهندسـی وایلنـت، ایمنـی شـما و بیشـترین قابلیـت را بطـور همزمـان تضمیـن مینمایــد. هوشمندی و قابلیت انعطاف فـن آوری در پکیج های دیواری وایلانت، ضامـن راه حل هـای مناسـب جهت کلیـه کاربردها و وضعیتهــای نصــب، نظیــر سیســتمهای خورشــیدی اســت. جدیدتریــن تکنولــوژی کنتـرل، بـرای ترکیـب بـا ایـن تجهیـزات گرمایشـی و آبگـرم موجـود میباشـد. وایلانت Vaillant در سـری atmoTEC و turboTEC دنیـای جدیـدی از فـن آوری گرمایشـی بـا کیفیـت بـالا را بـه شـما معرفـی کرده و کلیـه نیازهـای شما درمـورد گرمایـش و آبگـرم مصرفـی را بـرآورده میسـازند. صرف نظـر از هرگونـه شـرایط قبلـی نصـب یـا فضـای مـورد نیـاز خـاص، ایـن تجهیـزات همــواره ســازگار با ساختمان شما میباشــند. پکیج شوفاژ دیواری وایلانت در مدلهای TurboTEC و atmoTEC بوده و در ظرفیت های 24000 و 28000 دارای دو مبدل حرارتی جهت تامین آب گرم مصرفی و آب گرم سیستم گرمایشی بطور جداگانه می باشد. مدل های دو مبدل حرارتی جهت تامین آب گرم مصرفی و آب گرم سیستم گرمایشی بطور جداگانه می باشد.مدلهای فن دار دارای محفظه احتراق بسته بوده که برای ساختمان هایی که محل نصب پکیج دیواری در بالکن در نظر گرفته شده است مناسب می باشد. (در مدلهای محفظه احتراق بسته، عمل تخلیه دود و مکش هوا از طریق یک دودکش دوجداره مخصوص صورت می پذیرد) پکیج دیواری علاوه بر تامین آب گرم مصرفی در منزل ، آب گرم مورد نیاز برای شو فاژ ها را در زمستان فراهم می کند. استفاده و خرید از پکیج دیواری به نسبت آبگرمکن دیواری و سیستم شوفاژ خانه مرکزی مزایای بسیاری دارد .پکیج از نظر میزان صدا بسیار کم صداتر بوده و نوسانات دمای آب در آن اصلا محسوس نیست . روشن شدن و کارکرد آن در مقایسه با آبگرمکن و شوفاژ خانه مرکزی بسیار کم صداتر است و همه مهمتر راندمان آن در مقایسه با سیستم شوفاژ خانه مرکزی بسیار بالاتر است. از دیگر مزایای استفاده از پکیج ،اشغال فضای خیلی کم در مقایسه با سیستم آبگرمکن ایستاده و سیستم شوفاژ خانه مرکزی می باشد. ظرفیت پکیج گرمایشی با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و نوع عایق بندی مشخص می شود، در این قسمت انواع پکیج های وایلنت را برای شما بازدیدکنندگان محترم توضیح داده و در زیر می توانید مدل های مختلف را با اطلاعات کامل تر و امکان خرید آنلاین مشاهده نمایید. پکیج شوفاژ دیواری وایلنت 36000 مدل Turbo TEC PLUSکد  VUW362/5/5دو مبدل فن دار دیجیتال، مناسب برای فضاهای 240 تا 260 متر مربع می باشد، پکیج شوفاژ دیواری وایلنت 32000 مدل TurboTEC PLUS کد  VUW322/5/5دو مبدل فن دار دیجیتال، مناسب برای فضاهای 210 تا 230 متر مربع می باشد، پکیج شوفاژ دیواری وایلنت 28000 مدل Turbo TEC Pro کد VUW282/5/3دو مبدل فن دار دیجیتال، پکیج شوفاژ دیواری وایلنت 28000 مدل VUW EXP280دو مبدل بدون فن، مناسب برای فضاهای 150 تا 180 متر مربع می باشد، پکیج شوفاژ دیواری وایلنت 24000 مدل VUW EXP 240دو مبدل بدون فن، مناسب برای فضاهای 150 متر مربع می باشد.

رقبـای این شرکـت برندهایی نظیربوتان، ایران رادیاتور، لورچ، ایمرگاز (IMMERGAS)، شوفاژکار، آریستون (ARISTON)، ال جی (LG)، ایرتورپن (IR TUR PAN)، یونیکال، ناوین (NAVIEN)، گرم ایران، نیووارم (Newwarm)، فرولی (Ferroli)، سونیه دوال (SAUNIER DUVAL)، رادیانت (RADIANT)، دمراد، بیاسی (BIASI)، بوش (BOSCH)، باکسی (BAXI)، ایساتیس، شاپه (CHAPPEE)، ری (RAY)

مقایسه قطعات پکیج شوفاژ دیواری وایلانت

پکیج دیواری علاوه بر تامین آب گرم مصرفی در منزل ، آب گرم مورد نیاز برای شو فاژ ها را در زمستان فراهم می کند. استفاده از پکیج دیواری به نسبت آبگرمکن دیواری و سیستم شوفاژ  خانه مرکزی مزایای بسیاری دارد .پکیج از نظر میزان صدا بسیار کم صداتر بوده و نوسانات دمای آب در آن اصلا محسوس نیست. روشن شدن و کارکرد آن در مقایسه با آبگرمکن و شوفاژ خانه مرکزی بسیار کم صداتر است و همه مهمتر راندمان آن در مقایسه با سیستم شوفاژ خانه مرکزی بسیار بالاتر است.از دیگر مزایای استفاده از پکیج ،اشغال فضای خیلی کم در مقایسه با سیستم آبگرمکن ایستاده و سیستم شوفاژ خانه مرکزی می باشد.

سـری atmoTEC و turboTEC ،پکیجهـای آبگـرم دیـواری گازسـوز غیـر چگالشـی جمـع و جــور و مدرنــی هســتند کــه بــرای ســاختمانهای جدیــد و همچنیــن بــرای بازســازی ســاختمانها مناســب میباشــند.

گـروه مهندسـی وایلنـت ، ایمنـی شـما و بیشـترین قابلیـت را بطـور همزمـان تضمیـن مینمایــد. هوشمند و قابل انعطاف فـن آوری تجهیـزات مـا، ضامـن راه حلهـای انعطـاف پذیـر مناسـب جهت کلیـه کاربردها و وضعیتهــای نصــب، نظیــر سیســتمهای خورشــیدی اســت.جدیدتریــن تکنولــوژی کنتـرل، بـرای ترکیـب بـا ایـن تجهیـزات گرمایشـی و آبگـرم موجـود میباشـد.

سـری atmoTEC و turboTEC وایلنـت دنیـای جدیـدی از فـن آوری گرمایشـی، بـا کیفیـت بـاال را بـه شـما معرفـی میکنـد. ایـن تجهیـزات، کلیـه نیازهـا درمـورد گرمایـش و آبگـرم مصرفـی را بـرآورده میسـازند. صرفنظـر از هرگونـه شـرایط قبلـی نصـب یـا فضـای مـورد نیـاز خـاص، ایـن تجهیـزات همــواره ســازگار میباشــند. درهرصــورت هــدف، نصــب بــی عیــب و نقــص سیســتم گرمایشـی اسـت و علاوه بـر آنچـه کـه شـما قـادر بـه دیـدن آن نیسـتید، یعنـی سـطح فـن آوری داخلـی ، باعـث لـذت بـردن شـما خواهـد شـد.

پکیج شوفاژ دیواری وایلانت در مدلهای TurboTEC و atmoTEC بوده، در ظرفیت های 24000 و 28000 دارای دو مبدل حرارتی جهت تامین آب گرم مصرفی و آب گرم سیستم گرمایشی بطور جداگانه می باشد. مدلهای فن دار دارای محفظه احتراق بسته می باشد که برای ساختمان هایی که محل نصب پکیج دیواری در بالکن در نظر گرفته شده است مناسب می باشد.

در مدلهای محفظه احتراق بسته، عمل تخلیه دود و مکش هوا از طریق یک دودکش دوجداره مخصوص صورت می‌پذیرد.

پکیج شوفاژ دیواری وایلانت دارای سیستم حفاظت در برابر گیرپاژ پمپ، مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن خودکار، سیستم آیونایز حفاظت از شعله، سیستم ایمنی تخلیه گاز، سیستم عیب یاب الکترونیک، سیستم ضد یخ زدگی، سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش، سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش، سیستم کنترل میکروپروسسوری عملکرد دستگاه، سیستم احتراق آهسته، سیستم ضد نوسان دمای آب گرم مصرفی، سیستم بای پس خودکار، سیستم تنظیم خودکار جریان گاز و سیستم هواگیری خودکار می باشد.

 
برگه اطلاعات
مدل دستگاه 1VUW242/5/3
کشور سازنده 1آلمان
موقعیت نصب دستگاه 1دیواری
برچسب انرژی 1-
نمایشگر دیجیتالدارد
قابلیت برنامه ریزی 1دارد
ظرفیت حرارتی - Kcal/hr 120636
حداکثر دمای آب مدار آب گرم - C°62
حداکثر دمای آب مدار گرمایش - C87
راندمان حرارتی93%
قطر دودکش - mm 16-10
وزن - Kg 139
ابعاد - mm 1338*400*800
ظرفیت - کیلووات (KW)24
حداقل فشار آب راه انداز - bar0.5
قطر لوله های مدار گرمایش - inch3/4
گارانتی 124 ماه
قطر لوله ورودی گاز - inch3/4
میزان مصرف گاز طبیعی - (m3/h (1-
تعداد مبدلدو مبدل
محفظه احتراقفن دار
گرمایش اسمی KCAL24000
جریان ( دبی ) آب گرم مصرفی در اختلاف دمای 30 درجه -( lit/min (211.5
حداکثر ارتفاع پمپ - m.w.c-
ظرفیت منبع انبساط - Lit6
قطر لوله های آب گرم و سرد - inch1/2
برق مصرفی 1220 ولت
گارانتی 224 ماه
 
راهنمایی و مشاوره

.

راهنمای خرید دستگاه پکیج دیواری

.

در صورتی که جهت خرید محصول مورد نظر خود نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید

با کارشناسان ما تماس بگیرید

تلفن : 03134449194

نوشتن نقد و نظر

پکیج دیواری وایلانت 24000 مدل TURBO TEC PRO

فروش پکیج شوفاژ دیواری وایلانت با قیمت عمده

فروش آنلاین انواع پکیج شوفاژ دیواری وایلانت 24000 مدل TURBO TEC PRO با قیمت عمده در جشنواره فروش سپهرانرژی اصفهان با تخفیف ویژه و ارسال به سراسر کشور، جهت مشاهده مشخصات فنی و مقایسه برندهای ایران رادیاتور، بوتان، لورچ، ایمرگاز، شوفاژکار، آریستون، ال جی، ایرتورپن، یونیکال، ناوین، گرم ایران، نیووارم، فرولی، سونیه دوال، رادیانت، دمراد، بیاسی، بوش، باکسی، ایساتیس، شاپه، ری و سایر برندها به قسمت توضیحات مراجعه فرمایید.

نوشتن نقد و نظر

محصولات مشابه

ویژگی ها

مدل دستگاه 1VUW242/5/3
موقعیت نصب دستگاه 1دیواری
برچسب انرژی 1
نمایشگر دیجیتال
قابلیت برنامه ریزی 1
راندمان حرارتی93%
گارانتی 124 ماه
تعداد مبدلدو مبدل
محفظه احتراقفن دار
گارانتی 224 ماه

مشخصات فنی

ظرفیت حرارتی - Kcal/hr 120636
حداکثر دمای آب مدار آب گرم - C°62
حداکثر دمای آب مدار گرمایش - C87
قطر دودکش - mm 16-10
وزن - Kg 139
ابعاد - mm 1338*400*800
ظرفیت - کیلووات (KW)24
حداقل فشار آب راه انداز - bar0.5
قطر لوله های مدار گرمایش - inch3/4
قطر لوله ورودی گاز - inch3/4
میزان مصرف گاز طبیعی - (m3/h (1
گرمایش اسمی KCAL24000
جریان ( دبی ) آب گرم مصرفی در اختلاف دمای 30 درجه -( lit/min (211.5
حداکثر ارتفاع پمپ - m.w.c
ظرفیت منبع انبساط - Lit6
قطر لوله های آب گرم و سرد - inch1/2
برق مصرفی 1220 ولت

سایر ویژگی‌ها

کشور سازنده 1آلمان
مقایسه 0

کالایی یافت نشد

To be determined Shipping
اعلام قیمت با تماس تلفنی Total

Check out