فن کوئل زمینی 700 فرولی مدل TOP FAN VM-B 100

فن کوئل زمینی 700 Cfm فرولی مدل TOP FAN VM-B 100

فن کویل های فرولی در سه مدل VM-B ، VM-F و VN تولید شده است که مدل VM-B از نوع فن کویل زمینی یا سقفی با کاور و مکش هوا از پشت دستگاه میباشد . فن کویل های زمینی فرولی دارای ظرفیت 200 تا 800 CFM میباشند .

جزئیات بیشتر

فن کوئل زمینی فرولی
New product

اعلام قیمت با تماس تلفنی

جهت موجودی کالا با شماره 03134449195 تماس بگیرید

اضافه به لیست مقایسه

تولید کننده
فرولی (Ferroli)
 
توضیحات

فن کویل زمینی 700 cfm فرولی 

فن کویل های سقفی _زمینی یکی از پر مصرف ترین سیستم های تهویه مطبوع در جهان می باشد. بخش اصلی فن کویل از یک یا چند ردیف کویل مسی دارای پره های آلومینیومی تشکیل شده است که زیر یا پشت آن یک فن (دمنده ) قرار دارد. از  فن کویل میتوان برای گرمایش و سرمایش ساختمان (در صورتی که آب سرد توسط چیلر و آب داغ توسط  بویلر فراهم شود) استفاده کرد. این نوع فن کویل ها در فضاهایی که امکان استفاده از یک سقف کاذب جهت نصب دستگاه نمی باشد استفاده می گردند و امروزه بطور گسترده ای در فضاهای عمومی, بیمارستان, مدارس, ادارجات و منزل مورد استفاده قرار می گیرند.کلیه فن کوئل های دکوراتیو فرولی دارای دریچه خودکار توزیع هوا به منظور توزیع یکنواخت هوا میباشند.فن کویل های فرولی در سه مدل VM-B ، VM-F و VN تولید شده است که مدل  که تفاوت مدل های آن در تصویر زیر قابل ملاحظه است .فن کوئل های فرولی مناسب برای نصب به صورت زمینی در فضاهای مسکونی، اداری و هتل ها، سه دور، بی صدا و قابلیت نصب ترموستات اتاقی می باشد.

ویژگی های فن کویل فرولی :

 • دارای استاندارد Eurovent 
 • ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮاي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ
 • ﻃﺮاﺣﯽ وﯾﮋه ﻣﻨﯿﻔﻮﻟﺪ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر
 • مجهز به مبدل 3 ردﯾﻔﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮوﻟﯽ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﯽ و ﭘﺮه ﻫﺎي آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪي
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ و ﻧﻮر ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﭘﻮﺷﺶ اﭘﻮﮐﺴﯽ
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪرن و زﯾﺒﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي روز اروﭘﺎ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﺮوﻟﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
 • ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻘﺎوم از ﺟﻨﺲ آﻫﻦ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه
 • ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﻪ و ﻓﻦ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ،ﺳﺮﻋﺘﻪ 3 ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻦ ﮐﻢ ﺻﺪاي اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ
 • اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ روي دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ روي دﯾﻮار
 • ﻫﻮادﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺮﺗﺎب ﻫﻮاي ﺑﻬﺘﺮ در دورﻫﺎي ﮐﻢ ﻓﻦ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻓﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﺘﻮژ ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﻣﮑﺶ ﻣﻀﺎﻋﻒ
 • ﺳﯿﻨﯽ ﺗﻘﻄﯿﺮ از ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﻗﻄﺮات ﮐﻨﺪاﻧﺲ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻮردﮔﯽ 
 • دارای بیشترین زمان گارانتی (2سال ) پشتیبانی (10 سال )
 • داراي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش

 
برگه اطلاعات
مدل دستگاهTOP FAN VM-B 100
کشور سازندهایتالیا
گارانتیشرکت فرولی
کانکشن ورودی - inch3/4
کانکشن خروجی - inch3/4
مدت گارانتی24 ماه
وزن -Kg-
ظرفیت حرارتی - CFM700
نوع دستگاهزمینی
ظرفیت گرمایشی - BTU/h-
ظرفیت سرمایشی Kw-
ظرفیت گرمایشی Kw-
برچسب مصرف انرژِی-
فشار استاتیک خروجی - Pa-
سطح کویل -m-
گذر جریان آب سرمایش ، گرمایش -GPM-
توان موتور - hp-
جریان برق مصرفی - Amp-
حداکثر صدا - Db49/57/61
ابعاد - mm1440*554*220
موقعیت نصب دستگاهزمینی
مدل دستگاهTOP FAN 600
موقعیت نصب دستگاهزمینی
کشور سازندهایتالیا
گارانتیشرکت فرولی
مدت گارانتی24 ماه
نوع برق مصرفی220 ولت

نوشتن نقد و نظر

فن کوئل زمینی 700 فرولی مدل TOP FAN VM-B 100

فن کوئل زمینی 700 Cfm فرولی مدل TOP FAN VM-B 100

فن کویل های فرولی در سه مدل VM-B ، VM-F و VN تولید شده است که مدل VM-B از نوع فن کویل زمینی یا سقفی با کاور و مکش هوا از پشت دستگاه میباشد . فن کویل های زمینی فرولی دارای ظرفیت 200 تا 800 CFM میباشند .

نوشتن نقد و نظر

محصولات مشابه

ویژگی ها

مدل دستگاهTOP FAN VM-B 100
کشور سازندهایتالیا
گارانتیشرکت فرولی
مدت گارانتی24 ماه
نوع دستگاهزمینی
برچسب مصرف انرژِی-
موقعیت نصب دستگاهزمینی
مدل دستگاهTOP FAN 600
موقعیت نصب دستگاهزمینی
کشور سازندهایتالیا
گارانتیشرکت فرولی
مدت گارانتی24 ماه

مشخصات فنی

کانکشن ورودی - inch3/4
کانکشن خروجی - inch3/4
وزن -Kg-
ظرفیت حرارتی - CFM700
ظرفیت گرمایشی - BTU/h-
ظرفیت سرمایشی Kw-
ظرفیت گرمایشی Kw-
فشار استاتیک خروجی - Pa-
سطح کویل -m-
گذر جریان آب سرمایش ، گرمایش -GPM-
توان موتور - hp-
جریان برق مصرفی - Amp-
حداکثر صدا - Db49/57/61
ابعاد - mm1440*554*220
نوع برق مصرفی220 ولت
مقایسه 0

کالایی یافت نشد

To be determined Shipping
اعلام قیمت با تماس تلفنی Total

Check out