فن کوئل زمینی 700 فرولی مدل TOP FAN VM-B 100

فن کوئل زمینی 700 Cfm فرولی مدل TOP FAN VM-B 100

فن کویل های فرولی در سه مدل VM-B ، VM-F و VN تولید شده است که مدل VM-B از نوع فن کویل زمینی یا سقفی با کاور و مکش هوا از پشت دستگاه میباشد . فن کویل های زمینی فرولی دارای ظرفیت 200 تا 800 CFM میباشند .

جزئیات بیشتر

فن کوئل زمینی فرولی
New product

اعلام قیمت با تماس تلفنی

جهت موجودی کالا با شماره 03134449195 تماس بگیرید

اضافه به لیست مقایسه

تولید کننده
فرولی (Ferroli)
 
توضیحات

فن کویل زمینی 700 cfm فرولی 

فن کویل های سقفی _زمینی یکی از پر مصرف ترین سیستم های تهویه مطبوع در جهان می باشد. بخش اصلی فن کویل از یک یا چند ردیف کویل مسی دارای پره های آلومینیومی تشکیل شده است که زیر یا پشت آن یک فن (دمنده ) قرار دارد. از  فن کویل میتوان برای گرمایش و سرمایش ساختمان (در صورتی که آب سرد توسط چیلر و آب داغ توسط  بویلر فراهم شود) استفاده کرد. این نوع فن کویل ها در فضاهایی که امکان استفاده از یک سقف کاذب جهت نصب دستگاه نمی باشد استفاده می گردند و امروزه بطور گسترده ای در فضاهای عمومی, بیمارستان, مدارس, ادارجات و منزل مورد استفاده قرار می گیرند.کلیه فن کوئل های دکوراتیو فرولی دارای دریچه خودکار توزیع هوا به منظور توزیع یکنواخت هوا میباشند.فن کویل های فرولی در سه مدل VM-B ، VM-F و VN تولید شده است که مدل  که تفاوت مدل های آن در تصویر زیر قابل ملاحظه است .فن کوئل های فرولی مناسب برای نصب به صورت زمینی در فضاهای مسکونی، اداری و هتل ها، سه دور، بی صدا و قابلیت نصب ترموستات اتاقی می باشد.

ویژگی های فن کویل فرولی :

 • دارای استاندارد Eurovent 
 • ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﻮاي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺴﺖ و ﺷﻮ
 • ﻃﺮاﺣﯽ وﯾﮋه ﻣﻨﯿﻔﻮﻟﺪ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر
 • مجهز به مبدل 3 ردﯾﻔﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮوﻟﯽ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﯽ و ﭘﺮه ﻫﺎي آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪي
 • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ و ﻧﻮر ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﭘﻮﺷﺶ اﭘﻮﮐﺴﯽ
 • ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪرن و زﯾﺒﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي روز اروﭘﺎ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﺮوﻟﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
 • ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻘﺎوم از ﺟﻨﺲ آﻫﻦ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه
 • ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﻪ و ﻓﻦ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ،ﺳﺮﻋﺘﻪ 3 ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻦ ﮐﻢ ﺻﺪاي اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ
 • اﻣﮑﺎن اﺗﺼﺎل ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ روي دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ روي دﯾﻮار
 • ﻫﻮادﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﭘﺮﺗﺎب ﻫﻮاي ﺑﻬﺘﺮ در دورﻫﺎي ﮐﻢ ﻓﻦ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﯿﻐﻪ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻓﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﺘﻮژ ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﻣﮑﺶ ﻣﻀﺎﻋﻒ
 • ﺳﯿﻨﯽ ﺗﻘﻄﯿﺮ از ﺟﻨﺲ ﻣﻮاد ﺗﺮﻣﻮﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﻗﻄﺮات ﮐﻨﺪاﻧﺲ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻮردﮔﯽ 
 • دارای بیشترین زمان گارانتی (2سال ) پشتیبانی (10 سال )
 • داراي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش

 
برگه اطلاعات
مدل دستگاه 1TOP FAN VM-B 100
مدت گارانتی 124 ماه
توان موتور - hp-
نوع برق مصرفی 1220 ولت
کشور سازنده 1ایتالیا
گارانتی 1شرکت فرولی
کانکشن ورودی - inch 13/4
کانکشن خروجی - inch 13/4
وزن -Kg 3-
ظرفیت حرارتی - CFM700
نوع دستگاه 1زمینی
ظرفیت گرمایشی - BTU/h 1-
ظرفیت سرمایشی Kw 1-
ظرفیت گرمایشی Kw 1-
برچسب مصرف انرژِی 2-
فشار استاتیک خروجی - Pa-
سطح کویل -m-
گذر جریان آب سرمایش ، گرمایش -GPM-
جریان برق مصرفی - Amp-
حداکثر صدا - Db 149/57/61
ابعاد - mm 21440*554*220
موقعیت نصب دستگاه 3زمینی
مدل دستگاه 4TOP FAN 600
موقعیت نصب دستگاه 4زمینی
کشور سازنده 4ایتالیا
گارانتی 4شرکت فرولی
مدت گارانتی 224 ماه

نوشتن نقد و نظر

فن کوئل زمینی 700 فرولی مدل TOP FAN VM-B 100

فن کوئل زمینی 700 Cfm فرولی مدل TOP FAN VM-B 100

فن کویل های فرولی در سه مدل VM-B ، VM-F و VN تولید شده است که مدل VM-B از نوع فن کویل زمینی یا سقفی با کاور و مکش هوا از پشت دستگاه میباشد . فن کویل های زمینی فرولی دارای ظرفیت 200 تا 800 CFM میباشند .

نوشتن نقد و نظر

محصولات مشابه

ویژگی ها

مدل دستگاه 1TOP FAN VM-B 100
مدت گارانتی 124 ماه
گارانتی 1شرکت فرولی
نوع دستگاه 1زمینی
برچسب مصرف انرژِی 2
موقعیت نصب دستگاه 3زمینی
مدل دستگاه 4TOP FAN 600
موقعیت نصب دستگاه 4زمینی
کشور سازنده 4ایتالیا
گارانتی 4شرکت فرولی
مدت گارانتی 224 ماه

مشخصات فنی

توان موتور - hp
نوع برق مصرفی 1220 ولت
کانکشن ورودی - inch 13/4
کانکشن خروجی - inch 13/4
وزن -Kg 3
ظرفیت حرارتی - CFM700
ظرفیت گرمایشی - BTU/h 1
ظرفیت سرمایشی Kw 1
ظرفیت گرمایشی Kw 1
فشار استاتیک خروجی - Pa
سطح کویل -m
گذر جریان آب سرمایش ، گرمایش -GPM
جریان برق مصرفی - Amp
حداکثر صدا - Db 149/57/61
ابعاد - mm 21440*554*220

سایر ویژگی‌ها

کشور سازنده 1ایتالیا
مقایسه 0

کالایی یافت نشد

To be determined Shipping
اعلام قیمت با تماس تلفنی Total

Check out